SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van  de...

lees meer...

BSO Algemeen

Deskundige pedagogisch medewerksters (pm-ers) zorgen dat de buitenschoolse opvang (BSO) een veilige, prettige en uitdagende omgeving is waar uw kind kan spelen met leeftijdsgenoten en optimale zorg en aandacht krijgt.

Een activiteitenprogramma vol belevenissen

Op de BSO, waar elke pm-er met maximaal 10 kinderen werkt, is ruimte en tijd om de leuke en soms gekke ideeën van kinderen uit te voeren. Kinderparticipatie ziet SKH als een groot goed. In de periodieke kindvergadering bespreken kinderen wat ze graag zouden willen doen op de BSO, welk thema ze leuk vinden en welke regels ze op de groep belangrijk vinden. De ideeën komen van de kinderen en bestaan uit activiteiten op het gebied van sport, spel, knutselen, bouwen, koken, theater en muziek. Kinderen bedenken waar ze aan mee willen doen en mogen ook altijd kiezen voor vrij spel; binnen of buiten. Mocht het kind privé ook nog bijvoorbeeld muziek- of sportles hebben op een middag dat hij óók van de BSO gebruik maakt, kan in het zelfstandigheidscontract vastgelegd worden dat het kind daar zelfstandig naartoe kan gaan. Ook als het kind oud genoeg is om aan het einde van de middag zelfstandig naar te huis gaan, kan dat in het zelfstandigheidscontract worden beschreven.

wijkgerichte aanpak

De BSO van uw kind dient naar onze mening deel uit te maken van de wijk of buurt, naast basisscholen, buurthuizen en sportcentra. SKH heeft waar mogelijk basisscholen gekoppeld aan BSO-locaties. De pm-ers die de kinderen brengen en halen, maken kennis met de betreffende leerkrachten. Op de scholen is een vaste plek, die dient als ontmoetingsplaats voor de kinderen met degene die hen komt ophalen. Als een kind vanuit de BSO van de ouders zelfstandig naar huis mag, leggen we dat vast in het zelfstandigheidscontract dat we samen met het kind en de ouders opstellen.

vervoer van en naar de BSO

Als een kind niet te voet naar school gebracht en uit school gehaald kan worden, bekijken we samen de andere mogelijkheden:
• Vervoer per busje: SKH beschikt over eigen vervoersmiddelen die onder meer worden gebruikt om kinderen naar school te brengen en van school te halen. De medewerkers die met kinderen rijden hebben allen, met goed gevolg, een rijvaardigheidstest afgelegd.
• Vervoer per taxi: SKH heeft afspraken met een taxibedrijf. Het bedrijf heeft veel ervaring met het vervoeren van kinderen. De kinderen worden door de taxichauffeur uit school gehaald en naar de BSO gebracht. Wanneer kinderen jonger dan 6 jaar met de taxi naar school worden gebracht, worden ze vergezeld door een medewerkster van SKH.
• Per (bak)fiets: soms hoeft er maar één kind naar een bepaalde school te worden gebracht en/of gehaald. In dat geval wordt het door één van de medewerksters per (bak)fiets gebracht of gehaald. Grotere kinderen kunnen in overleg met ouders en pedagogisch medewerksters gebruik maken van hun eigen fiets.
Wilt u meer informatie over het vervoer, dan verwijzen wij u graag naar onze huisregels.

kinderen kunnen elkaar ontmoeten in de gezamenlijke ruimten

De groeps- en buitenruimten zijn zodanig ingericht dat de nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld wordt, de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen gestimuleerd wordt en dat de kinderen zich er vertrouwd en veilig voelen. Kinderen spelen buiten graag in de ontdektuin. Op diverse locaties van SKH is al zo’n tuin gerealiseerd.

voeding op de BSO

SKH vindt gezonde voeding belangrijk en verzorgt een standaard dagmenu bestaande uit een broodmaaltijd tussen de middag, ‘s ochtends en ‘s middags drinken, fruit, biscuit, rijstwafel, cracker of een soepstengel. De kinderen die lange dagen komen, krijgen om circa 17.00 uur nog een tussendoortje aangeboden. Bent u nieuwsgierig naar ons volledige voedingsbeleid, dan kunt u hier meer lezen. Op al onze locaties met voorschoolse opvang (VSO) bieden we dagelijks een gezellig en gezond ontbijt aan zonder extra kosten. Leest u hier meer.

thema-BSO

De activiteiten op deze thema-BSO’s maken het keuzeaanbod voor kinderen vanaf 7 jaar nog aantrekkelijker. Heeft u thuis een echte toneelspeler, danser, muzikant of zanger in de dop of vindt uw kind het heerlijk om in de natuur op ontdekkingstocht te gaan, dan kunt u uw kind bij onze theater-BSO, muziek-BSO of natuur-BSO inschrijven. Lees hier meer over de thema-BSO.

vier verschillende contractvormen mogelijk

Gedurende de schoolweken wordt uw kind ’s ochtends voor schooltijd opgevangen op de BSO. Dit heet voorschoolse opvang (VSO). SKH zorgt dat uw kind naar school wordt gebracht. Na schooltijd wordt uw kind opgehaald en naar de BSO gebracht. Dit heet naschoolse opvang (NSO). Het tijdstip van brengen en ophalen is afhankelijk van de tijden van de school waar het kind naartoe gaat.

Er zijn voor de buitenschoolse opvang vier verschillende contractvormen mogelijk:

model 1 – schoolweken

Opvang gedurende de schoolweken, inclusief de door de school vooraf vastgestelde, in het jaarrooster opgenomen lesvrije dagen.

model 2 – schoolweken + 4 vakantieweken

Gelijk aan model 1, maar er kan daarnaast naar keuze gebruik worden gemaakt van opvang tijdens maximaal 4 vakantieweken voor het aantal vaste contractdagen. De vakantiedagen moeten vooraf worden ingepland via het ouderportaal: 1 maand voorafgaand aan de kleine vakanties en 2 maanden voorafgaand aan de zomervakantie.

model 3 – schoolweken + 8 vakantieweken

Gelijk aan model 1, maar er kan daarnaast naar keuze gebruik worden gemaakt van opvang tijdens maximaal 8 vakantieweken voor het aantal vaste contractdagen. De vakantiedagen moeten vooraf worden ingepland via het ouderportaal: 1 maand voorafgaand aan de kleine vakanties en 2 maanden voorafgaand aan de zomervakantie.

model 4 –  52 weken

Gelijk aan model 1, maar er kan daarnaast naar keuze gebruik worden gemaakt van opvang tijdens alle vakantieweken voor het aantal vaste contractdagen. De vakantiedagen moeten vooraf worden ingepland via het ouderportaal: 1 maand voorafgaand aan de kleine vakanties en 2 maanden voorafgaand aan de zomervakantie.

ook op lesvrije en vakantiedagen opvang

Als er vooraf lesvrije dagen door de school zijn vastgesteld, worden kinderen zonder meerkosten opgevangen op één van onze locaties. Ouders die niet op vaste dagen gebruik maken van opvang kunnen incidenteel gebruik maken van de opvang op lesvrije dagen. Hiervoor kunt u uw kind aanmelden via het ouderportaal. Wilt u uitsluitend een plaats voor alle lesvrije dagen, bijvoorbeeld om de week op vrijdag, dan wordt hiervoor een contract op maat met u afgesloten. Voor meer informatie over opvang tijdens schoolvakanties leest u bij vakantie-BSO.

wennen op de BSO

Bij plaatsing op de BSO is het wennen, evenals op de dagopvang, van belang. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt met de ouders en het kind een wenprogramma afgesproken passend bij de leeftijd van het kind. Het wenprogramma wordt in overleg met de ouders en eventueel het kind opgesteld. De voorwaarden en het uitgebreide wenprogramma leest u hier.

Alle informatie omtrent de opvang is te lezen in de huisregels. Uw kind direct aanmelden? Dan kan hier.