SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van  de...

lees meer...

Koppeling BSO aan school

SKH heeft een wijkgerichte aanpak. De buitenschoolse opvang van uw kind dient naar onze mening deel uit te maken van de wijk of buurt, naast basisscholen, buurthuizen en sportcentra. Vooral voor het schoolkind is de voorziening in de wijk van belang, zodat verschillende activiteiten op een dag gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

school en de BSO

SKH spant zich in om een goed contact te hebben met de basisscholen. De pedagogisch medewerksters die de kinderen brengen en halen, maken kennis met de betreffende leerkrachten. Op de scholen is een vaste plek, die dient als ontmoetingsplaats voor de kinderen met degene die hen komt ophalen.

welke BSO is gekoppeld aan welke school?

SKH heeft daar waar mogelijk basisscholen gekoppeld aan BSO locaties. Derhalve behoudt SKH zich het recht voor kinderen over te plaatsen naar een andere locatie wanneer deze gunstiger ligt ten opzichte van de school. SKH behoudt zich ook het recht voor om, afhankelijk van de wachtlijsten, de koppeling van de scholen aan de BSO locaties te wijzigen en vervolgens de kinderen over te plaatsen. Voor de basisscholen die niet in dit overzicht zijn genoemd, geldt geen vaste locatie en wordt in overleg met de ouders een locatie van SKH gekozen, met inachtneming van de bovengenoemde zaken.

Binnenstad | Grote Waal

SKH de Grote Beer | Ichthus – Zonnewijzer – Jules Verne

Hoorn-Noord | Venenlaankwartier

SKH het Fluitschip | Van Bockxmeerschool – Het Fluitschip
SKH de Raccers | Mariaschool – Montessorischool Binnenstad – Eenhoorn*
SKH de Wissel | Wissel*

Kersenboogerd

SKH Do Re Mi | Klipper Dubloen – Tandem
SKH de Kameleon | Klipper de Bres
SKH de Hanebalk | Dynamis – Elif
SKH het Spectrum | Spectrum
SKH Ceder | Ceder | Wereldwijzer
SKH Wereldwijs | tijdelijk gesloten
SKH Zonnelicht | Parcival – Montessorischool Gording

Zwaag | Blokker | Bangert Oosterpolder

SKH de Bussel | Bussel
SKH de Bonte Koe | Socrates
SKH de Kreek  | Roald Dahlschool
SKH St. Jozef | St. Jozefschool
SKH de Wingerd | Wingerd

Risdam | Nieuwe Steen

SKH IKEC Jonge Kind | Piramide Scheerder* – Eenhoorn* – Wissel*
SKH de Musketiers | KlimOp – Flierefluiter – Rank
SKH de Pontonnier | Pontonnier – Kompas – Troubadour
SKH de Tweemaster | Tweemaster

*voor deze scholen geldt dat de BSO locatie afhangt van de schoollocatie waar uw kind is geplaatst.