SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van  de...

lees meer...

SKH het Fluitschip | KDV | BSO

ikwileenrondleiding

SKH het Fluitschip is gevestigd in de openbare basisschool Het Fluitschip en werkt daardoor nauw samen met de school. Op de locatie bieden wij opvang voor kinderen van 0 – 12 jaar. In de wijk is er een samenwerkingsverband tussen SKH het Fluitschip, de Bernardus van Bockxmeerschool, Stichting Netwerk en de bibliotheek. Het plan heet “Wij in de Wijk”. 

KDV

De KDV-groep biedt plaats aan 12 kinderen van 0-4 jaar. Een veilig pedagogisch klimaat staat voorop, waar kinderen zichzelf op hun eigen wijze kunnen en mogen ontwikkelen. Wij streven ernaar om een huiselijke sfeer te creëren en laagdrempelig te zijn voor kinderen, ouders en/of verzorgers, zodat iedereen zich thuis voelt en makkelijk binnen kan stappen.

BSO

Onze BSO-groep biedt plaats aan 20 kinderen van 4 tot 12 jaar. Wij doen actief mee met projecten in de wijk en sluiten in de wintermaanden aan bij de sportactiviteiten in Sportcentrum Vredehof. Deze worden door Sportopbouwwerk Hoorn georganiseerd. Wij gaan regelmatig met de kinderen naar de stadsspeeltuin. Deze ligt op loopafstand van de locatie. In De Zaagtand, het buurtcentrum van Hoorn Noord, sluiten wij aan bij de Kids Club.

Elke BSO bij SKH is een Vreedzame BSO. Het uitgangspunt daarvan is o.a. dat de kinderen leren om samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen voor de groep en de ruimte en om te gaan met verschillen tussen mensen. Zij leren conflicten zodanig op te lossen, dat beide partijen tevreden kunnen zijn. Kortom: ze oefenen voor het echte werk later in de maatschappij.

Omgeving

Nabij park Risdammerhout en Sportcentrum Vredehof.

Binnen spelen

De KDV groep is ingericht met een aantal speelhoeken. In school kunnen wij gebruik maken van de speelzaal, waar wij wekelijks bewegingsactiviteiten aanbieden aan onze 3-jarigen, samen met de kleuters van school.  De thema’s waar wij mee werken zijn zichtbaar in de groep.

De BSO ruimte biedt veel mogelijkheden voor de kinderen zoals knutselen, bouwen en lezen. Naast de BSO ruimte kunnen de kinderen gebruik maken van het speellokaal van basisschool Het Fluitschip. Hier bieden wij sportieve activiteiten aan. In onze eigen ruimte werken wij met steeds wisselende thema’s. De groepsruimte is verdeeld in verschillende hoekjes. Zoals bijvoorbeeld een poppenhoek, bouwhoek, leeshoek en knutselhoek.

Buiten spelen

Er is een prachtige, recent opgeknapte, buitenspeelruimte. Wij picknicken er bij mooi weer, in de schaduw van de grote bomen. Wij hebben er een tafeltennistafel, zandbak, een aantal klimrekken, glijbaan en een groot voetbalveld. De kinderen kunnen zich hier lekker uitleven. Verder hebben wij diverse buitenspelmaterialen om de kinderen uit te dagen tot samenspel.

BSO op woensdag, vrijdag en in de schoolvakanties

Op woensdag- en vrijdagmiddag gaan de BSO kinderen vanuit school naar SKH de Raccers. Op deze hoofdlocatie wordt net als in de vakanties, een activiteitenprogramma aangeboden.

Daarbij wordt rekening gehouden met de interesses van alle kinderen op het gebied van creativiteit, sport en spel.

De kinderen ontmoeten dezelfde kinderen die ze ook in de vakanties tegenkomen. Dit biedt duidelijkheid voor de kinderen, we kunnen zo een betere personeelsbezetting organiseren en de kinderen hebben meer speelgenoten.

In de schoolvakanties worden leuke uitstapjes georganiseerd, afhankelijk van het weer gaan we naar het zwembad, naar een attractiepark of gewoon lopend of met de fiets naar een leuke plek in de buurt.

Overige informatie

U bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven op SKH Het Fluitschip. Neem van tevoren even contact op voor een afspraak. Zodat de pedagogisch medewerkers alle tijd hebben om u een rondleiding te geven en antwoord te geven op al uw vragen. Sahba van Berkum is de teamcoach en het eerste aanspreekpunt voor ouders.

SKH het Fluitschip
Hogerbeetsstraat 14
1624 XJ in Hoorn
0229 265 614 | 06 1539 9452
Teamcoach(aanspreekpunt ouders): Sahba van Berkum – Khormaeipour
fluitschip@kinderopvanghoorn.nl

Wijkmanager: Mirjam Entius
mentius@kinderopvanghoorn.nl
06 1700 2626