SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van  de...

lees meer...

SKH het Podium | Theater-BSO

ikwileenrondleidingHeeft u thuis een échte toneelspeler, danser of zanger in de dop? Dan is SKH het Podium helemaal iets voor uw kind. SKH biedt naast de reguliere BSO ook theater-BSO. Dit doen wij om ons aanbod voor kinderen van 7 jaar en ouder aantrekkelijker te maken. De locatie biedt plaats aan één groep van 20 kinderen van 7 jaar of ouder en is tijdens schoolweken geopend op maandag, dinsdag en donderdag. 

Elke BSO bij SKH is een Vreedzame BSO. Hiermee sluiten we aan bij de Vreedzame scholen. Het uitgangspunt is dat de kinderen leren om samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen voor de groep en de ruimte en om te gaan met verschillen tussen mensen. Ze leren conflicten zo op te lossen dat beide partijen tevreden kunnen zijn. Kortom: ze oefenen voor het echte werk, later in de maatschappij.

theaterlessen

De kinderen krijgen tussen 16.00 uur en 17.30 uur theaterlessen van een pedagogisch medewerkster met een passie voor theater. Denk hierbij aan dans, toneel, zang en film. Belangrijke doelen van de theaterlessen zijn samenwerken, improviseren, laten zien wie je bent en je inleven in een ander. Uiteindelijk leidt het tot een gezamenlijke spetterende voorstelling. Voor en na de les is er ruimte voor vrij spel en buitenspelen. De theater-BSO wordt aangeboden voor het reguliere tarief. Er zijn dus geen meerkosten!

huisregels

De thema-BSO’s zijn bedoeld voor kinderen van 7 jaar en ouder. Er is SKH vervoer vanaf elke locatie naar de theater-BSO. Kinderen op SKH het Podium kunnen pas ná 17.30 uur door hun ouders opgehaald worden in verband met het lesprogramma. Het meenemen van vriendjes en vriendinnetjes is niet mogelijk. In vakanties zijn de kinderen op hun reguliere locatie. Indien ze alleen een plaats op SKH het Podium hebben, verblijven ze in de vakanties op SKH de Raccers.

informatie

U bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven op SKH het Podium. Neemt u van tevoren even contact op voor een afspraak, zodat de pedagogisch medewerksters alle tijd hebben om u een rondleiding te geven en antwoord te geven op al uw vragen. Wij zien u graag!

SKH het Podium
Joh. Messchaertstraat 3
1623 LJ in Hoorn
06 26 89 13 78
podium@kinderopvanghoorn.nl

Wijkmanager: Mirjam Entius
mentius@kinderopvanghoorn.nl
06 17 00 26 26