SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van  de...

lees meer...

Overstapservice, voor uw gemak

Als u als ouder graag wil overstappen naar SKH, maar u ‘aanhikt’ tegen de opzegtermijn bij uw huidige kinderopvangorganisatie, neemt SKH de opzegtermijn over. Dat wil zeggen, de opvang bij SKH gaat direct in, maar pas na afloopdatum van het contract bij de andere kinderopvangorganisatie begint SKH met factureren.

Om gebruik te maken van deze overstapservice dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Na aanmelding bij ons doet u zo spoedig mogelijk een schriftelijke opzegging bij uw huidige kinderopvangorganisatie. U stuurt ons een kopie van de opzegging én van de bevestiging daarop die u van uw huidige kinderopvangorganisatie ontvangt.
  • U stuurt ons een kopie van de overeenkomst met de huidige kinderopvangorganisatie waaruit blijkt hoeveel dagen u daar afneemt.
  • Zodra u de factuur heeft ontvangen van de huidige kinderopvangorganisatie stuurt u ons een kopie van deze factuur. Wij verminderen onze factuur met het bedrag dat u in rekening gebracht krijgt van de andere kinderopvangorganisatie.
  • Indien u bij ons minder dagen afneemt dan bij uw huidige kinderopvangorganisaite, dan krijgt u maximaal het aantal dagen dat u bij ons afneemt gecrediteerd.
  • Het totale bedrag dat wordt gecrediteerd kan nooit meer zijn dan het bedrag dat wij u in rekening brengen.
  • De overeenkomst voor plaatsing dient te worden aangegaan voor een periode van tenminste 6 maanden.