SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van  de...

lees meer...

Vakantie-BSO 2018

in de vakanties worden de BSO groepen samengevoegd

Dit biedt de mogelijkheid om de kinderen in te delen op leeftijd en de activiteiten daarop aan te passen. Uw kind zal tijdens de vakanties op één van de hoofdlocaties (SKH de Bussel, SKH de Raccers, SKH het Spectrum, SKH de Tweemaster en SKH Ceder) worden geplaatst. U wordt over de indeling van de locaties en de activiteiten ruim voor de vakanties geïnformeerd. Voor de vakanties wordt een vakantieprogramma opgesteld. Rond diverse thema’s zijn activiteiten voor binnen en buiten in het programma opgenomen, zoals knutselen, theater, koken, uitstapjes of speurtochten.

er zijn verschillende contractvorm mogelijk

Er zijn voor de buitenschoolse opvang vier verschillende contractvormen mogelijk:

model 1 – schoolweken

Opvang gedurende de schoolweken, inclusief de door de school vooraf vastgestelde, in het jaarrooster opgenomen lesvrije dagen.

model 2 – schoolweken + 4 vakantieweken

Gelijk aan model 1, maar er kan daarnaast naar keuze gebruik worden gemaakt van opvang tijdens maximaal 4 vakantieweken voor het aantal vaste contractdagen. De vakantiedagen moeten vooraf worden ingepland via het ouderportaal: 1 maand voorafgaand aan de kleine vakanties en 2 maanden voorafgaand aan de zomervakantie.

model 3 – schoolweken + 8 vakantieweken

Gelijk aan model 1, maar er kan daarnaast naar keuze gebruik worden gemaakt van opvang tijdens maximaal 8 vakantieweken voor het aantal vaste contractdagen. De vakantiedagen moeten vooraf worden ingepland via het ouderportaal: 1 maand voorafgaand aan de kleine vakanties en 2 maanden voorafgaand aan de zomervakantie.

model 4 –  52 weken

Gelijk aan model 1, maar er kan daarnaast naar keuze gebruik worden gemaakt van opvang tijdens alle vakantieweken voor het aantal vaste contractdagen. De vakantiedagen moeten vooraf worden ingepland via het ouderportaal: 1 maand voorafgaand aan de kleine vakanties en 2 maanden voorafgaand aan de zomervakantie.

Alle informatie omtrent de opvang is te lezen in de huisregels.

u kunt ook een losse dag afnemen

Indien u al gebruik maakt van opvang bij SKH, dan regelt u dit via het ouderportaal. Vervolgens ontvangt u een aanvulling op uw factuur. Indien u geen opvang heeft en alleen voor de vakantie opvang wilt aanvragen, kunt u op het centraal kantoor tegen vooruitbetaling losse vakantiedagen afnemen. Deze opvang dient ruim voor de schoolvakantie te worden aangevraagd, dan wordt de plaats gereserveerd. In de overige gevallen wordt opvang uitsluitend geboden als er plaats is op de groep.

in vakanties is altijd veel te beleven

Van tevoren maken de pedagogisch medewerksters samen met de kinderen een gevarieerd programma rondom een thema voor de hele vakantie. Kinderen kunnen sporten, koken, knutselen en spellen spelen, maar ook picknicken in het park, zwemmen of op stap naar het bos, de scouting of een grote speeltuin. Zo ging alles op zijn Deens tijdens het thema Denemarken: buiten eten, broodjes bakken op het kampvuur, legobouwwerken maken en naar de natuurspeeltuin. Klik hier voor het programma dat we hadden tijdens de zomervakantie van 2017.

kosten vakantie-BSO

een hele dag vakantie-BSO als er geen contract is of bij 40/44/48 wekencontract:

Aantal uren: 11,5
Uurprijs: € 8,00
Kosten per dag: € 92,=

een halve dag vakantie-BSO als er geen contract is of bij 40/44/48 wekencontract:

Aantal uren: 6
Uurprijs: € 8,00
Kosten per dag: € 48,=

een hele dag vakantie-BSO als er een 52 wekencontract is:

Aantal uren: 11,5
Uurprijs: € 6,95
Kosten per dag: € 79,93

een halve dag vakantie-BSO als er een 52 wekencontract is:

Aantal uren: 6
Uurprijs: € 6,95
Kosten per dag: € 41,70