SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van  de...

lees meer...

KDV Algemeen

Deskundige pedagogisch medewerksters zorgen dat het kinderdagverblijf (KDV) een veilige, prettige en uitdagende omgeving is waar uw kind met leeftijdsgenoten kan spelen en optimale zorg en aandacht krijgt. SKH biedt dagopvang in vijf van haar locaties verspreid over de gemeente Hoorn.

de kinderen worden opgevangen in verticale groepen van 0 tot 4 jaar

Er zitten in een verticale groep (0-4 jaar) maximaal 12 kinderen met 2 pedagogisch medewerksters. Meer specifieke informatie over de groepsopbouw leest u hier. Om goed aan te sluiten bij de leeftijd van ieder kind wordt er zowel in de extra scholing als in het activiteitenaanbod rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsvragen van baby’s en peuters. Alle pedagogisch medewerksters bij SKH krijgen een extra babycursus én de opleiding Startblokken van basisontwikkeling om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden tijdens de allereerste periode van uw kind op het dagverblijf. Om de activiteiten gericht op leeftijd aan te kunnen bieden, voegen we soms voor deze activiteit kinderen van dezelfde leeftijd samen. De kinderen kunnen dus bij activiteiten de ‘stamgroep’ verlaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kringspellen en knutsels voor de grote driejarigen. Of aan een uitstapje naar het park met de bolderkar. Er wordt gewerkt met thema’s via het VVE-programma Startblokken. Tijdens zo’n thema krijgt de speelhoek in de groep een metamorfose en is opeens een bakkerij, postkantoor of camping geworden. Bij zo’n thema horen allerhande creatieve spelactiviteiten. Spelenderwijs maken kinderen kennis met nieuwe begrippen.

voeding op het KDV

SKH vindt gezonde voeding belangrijk en verzorgt een standaard dagmenu bestaande uit een broodmaaltijd tussen de middag, ‘s ochtends en ‘s middags drinken, fruit, biscuit, rijstwafel, cracker of een soepstengel.De kinderen die lange dagen komen, krijgen om circa 17.00 uur nog een tussendoortje aangeboden. Bent u nieuwsgierig naar ons volledige voedingsbeleid, dan kunt u hier meer lezen.

de Driesprong, waar driejarigen samen leren en spelen

Vanaf april 2015 kunnen op alle locaties kinderen van onze SKH groepen vanaf 3 jaar een dagdeel per week naar de Driesprong. De Driesprong is ontwikkeld door SKH en de peuterspeelzalen van Stichting Netwerk. Maximaal 16 kinderen van 3 jaar werken spelenderwijs onder begeleiding van een vaste Driesprong pm-er aan de vaardigheden die belangrijk zijn om een goede start te kunnen maken met de basisschool. Lees meer…

elke groep heeft een eigen groepsruimte tot haar beschikking

Kinderen uit verschillende groepen kunnen elkaar ontmoeten in de gezamenlijke hal of buitenruimte. De groeps- en buitenruimten zijn zo ingericht dat de nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld wordt, de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen gestimuleerd wordt en de kinderen zich er vertrouwd en veilig voelen. Kinderen spelen buiten graag in de ontdektuin. Op diverse locaties van SKH is al zo’n tuin aanwezig.

er zijn vaste breng- en haaltijden

Een vaste dagindeling biedt de kinderen structuur en duidelijkheid. Wij vragen de ouders om hun kind te brengen tussen 7.00 en 9.00 uur of tussen 12.30 en 13.00 uur. En te halen tussen 12.30 en 13.30 uur of tussen 16.00 en 18.30 uur.

wennen op het KDV

De eerste twee weken van de plaatsing gelden als wenperiode. Deze wenperiode is bij SKH eenmaal per kind gratis: op het KDV kan 2 weken voor de gewenste ingangsdatum van het contract gestart worden met wennen. Tijdens het kennismakingsgesprek met de ouders wordt een wenprogramma afgesproken. Het wennen op de locatie is van belang voor het kind en de ouders. De ouders leren de groep en de pedagogisch medewerksters kennen. Tijdens hun aanwezigheid op de groep kan veel informatie worden uitgewisseld. Het kind leert vanuit de veilige aanwezigheid van de ouder de pedagogisch medewerksters en de kinderen kennen. Ongeacht het aantal dagen dat het kind geplaatst is, wordt een wenprogramma van een week (dat wil zeggen 3 tot 5 dagen achter elkaar) afgesproken. Zo nodig kan dit programma herhaald of voortgezet worden in de tweede week van plaatsing. Het uitgebreide wenprogramma en de voorwaarden van het gratis wennen vindt u hier.

Alle informatie omtrent de opvang is te lezen in onze huisregels. Uw kind direct aanmelden? Dan kan hier.