SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van  de...

lees meer...

SKH Amiketoj | KDV | BSO

ikwileenrondleiding

SKH Amiketoj biedt ruimte aan vier KDV groepen van 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag zijn er twee BSO groepen gevestigd. Op de woensdag en vrijdag gaan de BSO kinderen naar vakantielocatie SKH Ceder. Op alle werkdagen is de VSO (voorschoolse opvang) open van 7:00 tot 8:30 uur. De BSO van SKH Amiketoj vangt kinderen op van basisscholen Dynamis en Elif.

Het bijzondere van SKH Amiketoj zijn de veelzijdige ruimtes. De KDV groepen grenzen allen zowel aan de speelgang als aan de ontdektuin, waardoor de mogelijkheden heel divers zijn.

VVE status (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

SKH Amiketoj heeft een VVE Status. Dit betekent dat we voldoen aan de kwaliteitseisen om kinderen met een VVE indicatie te begeleiden.  We werken met een landelijk erkend VVE programma,  Startblokken van basisontwikkeling, waarin alle vaste pedagogisch medewerkers worden opgeleid. We zorgen ervoor dat hun kennis steeds op peil blijft en dat we een speel-leeromgeving bieden waarin kinderen volop gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

Startblokken komt ten goede aan al onze kinderen en niet alleen aan de kinderen die via het consultatiebureau een VVE indicatie krijgen. De pedagogisch medewerkers begeleiden het spelend leren van elk kind en kijken goed naar wat het kind nodig heeft om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling. Als een kind extra aandacht nodig heeft op een bepaald gebied, dan biedt het team dit kind gerichte activiteiten aan, legt deze vast in een digitaal kinderdagboek en stemt dit af met de ouders.

Omgeving

Vlakbij milieu-educatiecentrum Mak-Blokweer, park en winkelcentra.

Ontbijt op de BSO

Om de dag goed te beginnen, kunnen de kinderen bij ons gezellig en gezond ontbijten. U kunt als ouder ‘s morgens minder gestrest naar uw werk vertrekken in de wetenschap dat uw kind bij SKH in alle rust een broodje kan eten. Dit is fijn voor de kinderen, maar ook voor u als ouder. De kinderen worden op de VSO ontvangen met een gezellig gedekte tafel waar zij samen met andere kinderen en de pedagogisch medewerksters de dag zullen beginnen. Het bestaande voedingsbeleid is uiteraard ook voor het VSO ontbijt van toepassing. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Binnen spelen

De meeste groepen zijn per twee geschakeld. Dit biedt vooral de peuters veel mogelijkheden tot ‘ontdekken’. Zo kunnen zij, als de tussendeur door de pedagogisch medewerkster wordt opengezet, een kijkje nemen bij de kinderen van de naastgelegen groep. Enkele keren per week komen de kinderen van drie jaar en ouder samen om onder leiding van twee pedagogisch medewerksters te knutselen, te bouwen en gezelschapsspelletjes te doen. Op deze manier willen wij de oudste kinderen meer ruimte en uitdaging bieden.
Ook in de eigen knusse groepsruimte is veel speelmateriaal aanwezig. De groepen zijn speels vormgegeven. Geen rechthoekige identieke ruimten, maar verschillend van vorm en grootte. Door de vele grote ramen is de lichtinval geweldig!

Buiten spelen

Alle KDV groepen van SKH Amiketoj monden uit op de mooie ontdektuin. Hier wordt naar hartenlust gespeeld. De ontdektuin is gemaakt van natuurlijke elementen waar kinderen kunnen spelen en ontdekken. Zo is er een sprookjesbos, een heuvel met waterplezier, een wilgentunnel en voor de allerkleinsten een babytuin. Ook zijn er fruitbomen in de tuin aanwezig zodat we heerlijke peren, bessen en frambozen kunnen eten.

Voor de BSO is er achterin de natuurtuin een klein veldje met twee doeltjes waar ze kunnen spelen. De BSO speelt vaak aan de overkant van de weg op het ruime plein van basisschool Elif.

Driesprong

Op de Driesprong worden speciale activiteiten aangeboden voor kinderen van 3 jaar en ouder als voorbereiding op de basisschool .

Op SKH Amiketoj is de Driesprong op dinsdag ochtend. Meer informatie over de Driesprong vindt u hier: http://www.kinderopvanghoorn.nl/de-driesprong/

BSO in de schoolvakanties

In de schoolvakanties gaan de BSO kinderen van SKH Amiketoj naar SKH Ceder. Hier bieden we in de schoolvakanties een speciaal activiteiten programma aan.

Informatie

U bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven op SKH Amiketoj. Neemt u van tevoren even contact op voor een afspraak, zodat de pedagogisch medewerksters alle tijd hebben om u een rondleiding te geven en antwoord te geven op al uw vragen. Wij zien u graag!

SKH Amiketoj
Timpaan 43
1628 MT Hoorn
0229 299847
Teamcoördinator (aanspreekpunt ouders): Claudia van der Starre (KDV) en Carlijn Schouten (BSO)
amiketoj@kinderopvanghoorn.nl

Wijkmanager: Marlies Luitjes