SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van  de...

lees meer...

Organisatie

Rijke pedagogische omgeving

SKH vindt het belangrijk dat het kind al op jonge leeftijd leert omgaan met andere kinderen en volwassenen. Dat het leert samen te zijn, de ruimte en aandacht te delen en vriendschappen te sluiten. Naast het sociale aspect van de opvoeding in de groep, worden de belangen van het kind als individu niet uit het oog verloren. Een rijke pedagogische omgeving wordt vooral bepaald door de wijze waarop het kind in de groep wordt benaderd en begeleid en door de geboden materialen en activiteiten. Opvoeden betekent voor ons dan ook observeren, volgen, bijsturen waar nodig, begeleiden, stimuleren, prikkelen en leren. Lees meer over het pedagogisch beleid.

Groepsleiding

De groepsleiding is in teamverband verantwoordelijk voor deskundige opvang van kinderen binnen de locatie. Ieder team bestaat uit mensen die een agogische opleiding hebben afgerond, minimaal op MBO-niveau. SKH streeft naar een teamopbouw van mensen van verschillende leeftijden met verschillende leefstijlen en uit verschillende culturen, zodat het team een afspiegeling is van de maatschappij waarmee kinderen en ouders zich kunnen identificeren.

Iedere locatie heeft, in principe, een vaste pm-er op oproepbasis voor de vervanging tijdens vakantiedagen en ziektedagen van de pm-ers. Verder zijn er stagiaires van verschillende opleidingen.

Management en raad van toezicht

SKH is een stichting met een Raad van Toezicht. De structuur van de organisatie is die van een lijn/staforganisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit deskundigen bijvoorbeeld op juridisch, financieel en agogisch gebied.

Het managementteam (MT) bestaat uit de directeur, de manager bedrijfsvoering, de manager pedagogiek en ontwikkeling, de manager personeelszaken en de wijkmanagers. De wijkmanager geeft leiding aan de medewerksters van de locatie. Zij beschikt over gedelegeerde bevoegdheden met betrekking tot inhoudelijke en materiële zaken en het personeelsbeleid ten behoeve van de locatie.

SKH biedt de hoogst mogelijke kwaliteit in de kinderopvang

SKH heeft haar werkwijze ingericht volgens de landelijke kwaliteitsnormen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ normen). Deze keuze werd in 2004 bekroond met het behalen van het kwaliteitscertificaat. SKH biedt hiermee de hoogst mogelijke kwaliteit in de kinderopvang. Zonder volledig te zijn, worden een aantal van onze kwaliteitsnormen hieronder kort omschreven. Lees meer over beleid en kwaliteit.

Lees over de ontstaansgeschiedenis van SKH.