SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van  de...

lees meer...

Oudercommissies

open en toegankelijk

Ouders kunnen bij SKH zowel individueel als via de ouderparticipatie hun stem laten horen. Kinderen kunnen invloed uitoefenen op de invulling van de opvang door onder andere de kindervergaderingen. Medewerkers gebruiken het recht op medezeggenschap en zijn betrokken bij de instelling als geheel. SKH hanteert het uitgangspunt dat ieder individu respect en aandacht verdient en streeft naar een correcte omgang tussen alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie ongeacht leeftijd, achtergrond en positie. Hier vindt u het reglement voor de oudercommissie.

rol van de oudercommissie

Ouders hebben de mogelijkheid om zich per locatie te verenigen in een oudercommissie. Deze commissie behartigt de belangen van de ouders van die locatie. De oudercommissie adviseert, heeft inbreng op uitvoeringsniveau en voert periodiek overleg met de wijkmanager en pedagogisch medewerksters. De oudercommissie heeft daarnaast een ondersteunende rol bij evenementen en ouderavonden. Elke oudercommissie vaardigt één lid af in de ouderraad. De ouderraad heeft op haar beurt invloed op beleidsniveau en overlegt periodiek met de directie en de raad van toezicht.