SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van  de...

lees meer...

Vraag & antwoord

Waarom adviseert SKH een minimumafname van drie dagdelen op het KDV?

Hoe kan ik mijn opvangkosten uitrekenen?

Waarom zijn er op de BSO meerdere contractvormen en op het KDV niet?

Betaal ik ook voor nationale feestdagen?

Waarom hanteert SKH voor de BSO een hoger uurtarief dan andere kinderopvangorganisaties?

Waarom zijn er grote verschillen in opvanguren per dag per BSO?

Waarom is de uurprijs van de BSO hoger dan de norm van de belastingdienst?

Waarom is 40 weken opvang relatief duurder dan 52 weken opvang?

Wat is voorbereidingstijd en vervoerstijd?

Wat kost het om extra opvang op de BSO af te nemen?

Wat kost een losse vakantiedag?

Waarom wordt er bij een schoolwekencontract iedere maand gefactureerd?

Hoe vrij is een ouder in het inplannen van vakantieopvang bij een 44- of 48-wekencontract?

Hoe koop ik een TSO strippenkaart?

Wat is de opzegtermijn bij SKH?

Waar kan ik het LRK-nummer vinden van mijn kinderopvanglocatie?

Waarom betalen we voor meer uren dan we werkelijk afnemen?

Wanneer incasseert SKH de maandelijkse opvangkosten?

 


 

Waarom adviseert SKH een minimumafname van drie dagdelen op het KDV?

Als kinderen minimaal 3 dagdelen komen, hebben ze daadwerkelijk voordeel van alles wat ze kunnen leren op de groep. Hoe vaker een kind komt, hoe meer kans het heeft om vriendjes te maken. Het hebben van vriendjes is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Als kinderen elkaar niet kennen, gaat veel energie naar het begrijpen van wat er allemaal om hen heen gebeurt. Als kinderen met een vriendje spelen, spelen ze op een hoger niveau dan met een onbekend kind. Tevens leren kinderen meer van een Startblokkenthema als ze vaker komen. Startblokken zorgt er op een speelse manier voor dat kinderen bekend raken met de begrippen en verder komen in hun ontwikkeling. Door (samen)spelen en interactie met andere kinderen en volwassenen krijgen gebeurtenissen en voorwerpen betekenis. Het KDV is op die manier een goede voorbereiding op de basisschool.

Hoe kan ik mijn opvangkosten uitrekenen?

Bereken de kosten voor de kinderopvang met behulp van de calculator van SKH.

Waarom zijn er op de BSO meerdere contractvormen en op het KDV niet?

Voor de BSO wordt de aan- en afwezigheid van kinderen gestuurd door het schoolrooster waarbinnen vakanties vallen. Hierdoor kan de inzet van personeel afgestemd worden op de aanwezige kinderen. Bij de dagopvang zijn ouders niet gebonden om binnen bepaalde weken vakantie op te nemen. Hierdoor is de afstemming van kinderen en personeel in veel mindere mate mogelijk. Dit is de reden dat er bij de dagopvang geen verschillende modellen mogelijk zijn.

Betaal ik ook voor nationale feestdagen?

Ja, SKH werkt met dagdelen. Deze dagdelen worden in 52 weken opgeteld en dan verdeeld over 12 maanden. Hierdoor ontstaat er elke maand één vast bedrag. Dit heeft u nodig voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Hierin zijn de nationale feestdagen verrekend.

Waarom hanteert SKH voor de BSO een hoger uurtarief dan andere kinderopvangorganisaties?

SKH heeft er voor gekozen alleen de subsidiabele uren te berekenen. Dit zijn de uren die aansluiten op de schooltijden. Voor deze uren krijgen de ouders kinderopvangtoeslag. Bij organisaties die voor een ander systeem hebben gekozen kan er een lagere uurprijs berekend worden, maar worden er meer uren berekend (de uren binnen de schooltijden). Hierdoor zijn over het geheel genomen de kosten voor de ouders hoger, omdat dan niet alle uren bij de kinderopvangtoeslag opgegeven kunnen worden. Het is dus goed om naar meer zaken te kijken dan alleen de uurprijs. Wij hebben voor deze manier van berekenen gekozen omdat wij willen voorkomen dat ouders aan het einde van het jaar geconfronteerd worden met een navordering van de Belastingdienst.

Bij SKH is het zo dat wij bijna overal zonder taxivervoer de kinderen kunnen opvangen en verder zitten ook alle lesvrije dagen in het contract. Wij garanderen daarbij opvang, ook al is dat maar voor één kind. Dit biedt ouders de zekerheid dat hun kind, als de school dicht is, altijd een plek heeft bij SKH.

Waarom zijn er grote verschillen in opvanguren per dag per BSO?

Een basisschool is binnen de urennorm vrij om zijn eigen rooster vast te stellen. Als een school altijd op vrijdagmiddag vrij is, betekent dit dat de BSO op die vrijdagmiddag extra uren opvang moet bieden. Als een school een lesvrije dag heeft, verzorgt SKH op die dag de hele dag de BSO. De wijze waarop de school het rooster indeelt heeft dus gevolgen voor het aantal uren opvang dat SKH biedt. Voor informatie over het rooster en de beweegredenen voor het kiezen van dit rooster, kunt u terecht bij uw school.

Waarom is de uurprijs van de BSO hoger dan de norm van de Belastingdienst?

De uurprijs voor een 52 weken contract op vaste dagen is vanaf 2018 precies gelijk aan de norm van de Belastingdienst. Voor afname van andere contracten met minder of geen vakantieweken moeten de vaste kosten, bijvoorbeeld huurkosten, over minder uren verdeeld worden. Daarom is de uurprijs voor deze contractvormen hoger.

Waarom is 40 weken opvang relatief duurder dan 52 weken opvang?

De vaste kosten kunnen bij 52 weken verdeeld worden over meer uren. Maatwerk resulteert in een hogere prijs. Dit geldt ook voor de flexibele opvang. Hierdoor zal ook uw eigen bijdrage hoger zijn.

Wat is voorbereidingstijd en vervoerstijd?

Voorbereidingstijd is de tijd die een pm-er bezig is met voorbereidingen voordat de kinderen komen. Denk hierbij bijvoorbeeld  aan plannen van activiteiten, bepalen welke kinderen er opgehaald moeten worden en welke kinderen er afgezegd hebben en het voeren en uitwerken van oudergesprekken. Vervoerstijd is onder andere de tijd die nodig is voor een pm-er om op tijd op het schoolplein te staan.

Voorbeeld: Een school gaat uit om 15.00 uur. De pm-er is om 14.30 uur op de locatie, regelt een aantal zaken, luistert het antwoordapparaat of om te kijken of er afmeldingen zijn en gaat om 14.50 naar het schoolplein om de kinderen op te wachten. SKH sluit aan bij de door de school opgegeven openingstijden, dus als de school om 15.00 uur uitgaat dan gaan de uren ook pas tellen vanaf 15.00 uur.

Wat kost het om extra opvang op de BSO af te nemen?

Deze kosten kunt u opvragen bij de afdeling Planning en Plaatsing: 0229 248 770, optie 1.

Wat kost een losse vakantiedag?

Voor ouders die geen gebruik maken van buitenschoolse opvang of naschoolse opvang biedt SKH de mogelijkheid om gebruik te maken van het afnemen van losse hele of halve vakantiedagen. In verband met geplande activiteiten is het niet altijd mogelijk om een halve dag af te nemen. Prijzen en meer informatie vindt u op de pagina vakantie BSO.

Waarom wordt er bij een schoolwekencontract iedere maand gefactureerd?

Het bedrag per maand dat gefactureerd wordt is een gemiddelde per maand. Dit geldt ook voor de andere contracten.

Hoe vrij is een ouder in het inplannen van vakantieopvang?

Voorbeeld: Contract inclusief 4 vakantieweken: Een kind komt in de schoolweken op maandag en dinsdag naar de naschoolse opvang. Op acht vrij in te plannen vakantiedagen kan het kind dan gebruik maken van de vakantieopvang. Reserveren van de vakantieweken moet vooraf en kan via de locatie: 1 maand vooraf aan de kleine vakanties en 2 maanden vooraf aan de grote vakantie. Lees hier meer over vakantie BSO.

Hoe koop ik een TSO strippenkaart?

Bent u nog geen klant van SKH, maar wilt u wel graag een strippenkaart aanschaffen?

U gaat naar het scherm aanmelden om u daar eerst in te schrijven. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een debiteurnummer waarmee u op deze site via iDeal een strippenkaart kunt betalen. Als de betaling is gedaan, zetten wij het strippenkaarttegoed in het ouderportaal, waarmee u uw TSO kunt inplannen.

Bent u al klant van SKH en heeft u dus al een debiteurnummer?

U klikt hier om een strippenkaart via iDeal te betalen. Als de betaling is gedaan, zetten wij het strippenkaarttegoed in het ouderportaal.

Wat is de opzegtermijn bij SKH?

Voor de TSO geldt een opzegtermijn van een halve maand. Voor KDV en BSO geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Waar kan ik het LRK-nummer vinden van mijn kinderopvanglocatie?

Op uw factuur van SKH en op uw individuele prijsoverzicht kunt u het LRK-nummer vinden.

Waarom betalen we voor meer uren dan we werkelijk afnemen?

Er bestaan veel misverstanden over de prijsopbouw voor kinderopvang. Tot de Wet kinderopvang in 2005 van kracht werd kenden wij geen uurtarieven in de kinderopvang. Kinderopvang werd aangeboden in dagdelen, halve of hele dagen. Dat is ook nu nog steeds zo.
Sinds de Wet kinderopvang kennen wij ook de tegemoetkoming in de kosten voor ouders, de kinderopvangtoeslag.
De uitvoering van de regeling werd bij de belastingdienst neergelegd. De belastingdienst hanteerde een systematiek waarbij gerekend werd in opvanguren in plaats van dagdelen. De sector werd toen verzocht haar prijzen om te zetten in uurprijzen. En zo werd het begrip uurprijs geboren. De uurprijs is de prijs van een dag gedeeld door het aantal openingsuren.
Het is een misverstand dat bij afname van kortere dagen de prijs omlaag kan. Dat kan maar zeer ten dele. Immers, de kosten die wij maken, blijven in totaal hetzelfde of men nou 8 of 10 uur afneemt.
Zouden wij de prijs van een dag delen door minder uren, dan zal de uurprijs stijgen. Voor ouders pakt dat ongunstig uit doordat een groter deel van de kosten van die hogere uurprijs niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag.

Wanneer incasseert SKH de maandelijkse opvangkosten?

Op onderstaande incassokalender ziet u wanneer de vervolgafschrijvingen van de maandelijkse opvangkosten door SKH worden afgeschreven.

Heeft u onlangs een contract afgesloten, dan kan de afschrijving van de eerste factuur afwijken van onderstaand overzicht vanwege een andere aanlevertermijn bij een eerste afschrijving. De vervolgafschrijvingen worden wel volgens onderstaand schema geïncasseerd.

Afschrijvingsdata voor de vervolgafschrijvingen:

27 januari 2017
27 februari 2017
27 maart 2017
26 april 2017
26 mei 2017
27 juni 2017
27 juli 2017
25 augustus 2017
27 september 2017
27 oktober 2017
27 november 2017
28 december 2017