SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op zoek naar een unieke opleiding met uitzicht op een...

lees meer...

SKH het Spectrum | KDV | BSO

ikwileenrondleiding

SKH het Spectrum is een begrip in de wijk Kersenboogerd. Dankzij de goede samenwerking met basisschool Het Spectrum zijn we goed op weg om samen een brede school te worden waar opvoeding, educatie, spelend leren en begeleiding naadloos in elkaar overgaan. SKH het Spectrum biedt ruimte aan één KDV groep in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en drie BSO groepen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
De locatie biedt BSO aan schoolkinderen van SKH het Spectrum.

omgeving

Vlakbij sportcentrum De Blokkers en Willem Wiesepark.

KDV

Het kinderdagverblijf van SKH het Spectrum is gesitueerd in de school op de benedenverdieping. Het is een lichte, ruime groep waar kinderen worden uitgedaagd tot spel en spelend leren. Tevens zijn er ook meerdere faciliteiten voor de allerkleinsten en is er voor de kinderen een zee van ruimte om te spelen, te eten, te drinken, te slapen en te ontdekken. Zo creëren we een uitdagend pedagogisch klimaat waarbij kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Op het KDV van SKH het Spectrum werken we met de VVE methode startblokken.

BSO

Elke BSO bij SKH is een Vreedzame BSO. Hiermee sluiten we aan bij de Vreedzame scholen. Het uitgangspunt is dat de kinderen leren om samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen voor de groep en de ruimte en om te gaan met verschillen tussen mensen. Ze leren conflicten zo op te lossen dat beide partijen tevreden kunnen zijn. Kortom: ze oefenen voor het echte werk, later in de maatschappij.

Ontbijt

Om de dag goed te beginnen, kunnen de kinderen bij ons gezellig en gezond ontbijten. U kunt als ouder ‘s morgens minder gestresst naar uw werk vertrekken in de wetenschap dat uw kind bij SKH in alle rust een broodje kan eten. Dit is fijn voor de kinderen, maar ook voor u als ouder. De kinderen worden op de VSO ontvangen met een gezellig gedekte tafel waar zij samen met andere kinderen en de pedagogisch medewerksters de dag zullen beginnen. Het bestaande voedingsbeleid is uiteraard ook voor het VSO ontbijt van toepassing. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Binnen spelen

SKH het Spectrum is een sfeervolle en gezellige SKH locatie die van vele speelgemakken is voorzien. Met een ruime gymzaal is er genoeg plek om zowel binnen als buiten te bewegen en te spelen. In de groepen die lijken op een gezellige huiskamer ontvangen we de BSO kinderen na schooltijd met thee en een koekje. We proberen met elkaar een gezellige sfeer te creëren waar alle kinderen van 0 t/m 12 jaar zich thuis en prettig voelen. Met voldoende tijd, ruimte en aandacht voor het individuele kind én voor de groep, en met een prima op elkaar ingespeeld team van pedagogisch medewerksters zeggen niet alleen de kinderen, maar ook de ouders, zich hier thuis te voelen.

Dependance

Een van de BSO groepen maakt gebruik van de dependance van de school aan de overkant van de straat (Breitnerhof 220). De kinderen van deze groep gaan daar na school lekker eten en drinken. Vervolgens worden er in en om de school verschillende activiteiten geboden en spelen alle BSO groepen samen.

Buiten spelen

Buiten hebben we een groot schoolplein tot onze beschikking waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. Er staan verschillende speeltoestellen en er is voldoende spelmateriaal waarmee de kinderen zich kunnen uitleven. Ook door de sportieve activiteiten is buitenspelen op SKH het Spectrum voor ieder kind een feest.

BSO op woensdag, vrijdag en in de schoolvakanties

Vanaf de zomervakantie 2017 zal de vakantie locatie worden gewijzigd van SKH de Kameleon naar SKH het Spectrum.

De opvang op de woensdag- en vrijdagmiddag zal vanaf die periode ook bij SKH het Spectrum worden opgevangen. De kinderen van de locaties SKH de Kameleon en SKH Do Re Mi komen vanuit school naar SKH het Spectrum. Op deze hoofdlocatie wordt, net als in de vakanties, een activiteitenprogramma geboden Daarbij wordt rekening gehouden met de interesses van alle kinderen op het gebied van creativiteit, sport en spel.De kinderen ontmoeten dezelfde kinderen die ze ook in de vakanties tegenkomen. Dit biedt duidelijkheid voor de kinderen, we kunnen zo een betere personeelsbezetting organiseren en de kinderen hebben meer speelgenoten.

Informatie

U bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven op SKH het Spectrum. Klik hier om een rondleiding aan te vragen. Wij zien u graag!

SKH het Spectrum
Volkerakweg 1
1628 XH Hoorn

SKH het Spectrum – dependance
Breitnerhof 220
1628 XP Hoorn

KDV: 0229 763 913
BSO: 0229 260 125

Teamcoördinator (aanspreekpunt ouders): Kathy Spiteri
spectrum@kinderopvanghoorn.nl

Wijkmanager: Marlies Luitjes
mluitjes@kinderopvanghoorn.nl
06 17 00 26 25