SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op zoek naar een unieke opleiding met uitzicht op een...

lees meer...

Startblokken

kleine kinderen leren door te spelen

Het vroeg- en voorschoolse (VVE) programma Startblokken van basisontwikkeling dat op het KDV gebruikt wordt, zorgt er op een speelse manier voor dat kinderen bekend raken met nieuwe begrippen en verder komen in hun ontwikkeling. Door (samen)spelen en interactie met andere kinderen en volwassenen krijgen gebeurtenissen en voorwerpen betekenis. Startblokken komt ten goede aan al onze kinderen en niet alleen aan de kinderen die via het consultatiebureau een VVE indicatie krijgen. De pedagogisch medewerkers (pm-ers) begeleiden het spelend leren van elk kind en kijken goed naar wat het kind nodig heeft om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling. Als een kind extra aandacht nodig heeft op een bepaald gebied, dan biedt het team dit kind gerichte activiteiten aan, legt deze vast in een digitaal kinderdagboek en stemt dit af met de ouders.

thema’s in programma Startblokken

Kinderen ontwikkelen en leren door mee te doen aan de wereld om hen heen. Dit kan goed door middel van het werken met thema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een thema bakker waarbij er een bakkerij in de klas gemaakt wordt. Kinderen bakken echt brood en spelen met het materiaal dat in de bakkerij aanwezig is. Pm-ers spelen op de juiste momenten mee en geven daarmee een nieuwe impuls aan het spel. Daarnaast maken kinderen zich spelenderwijs de termen eigen die bij dit thema horen zoals koksmuts, deegroller en oven. Dankzij het gebruik van een thema ontstaan er gesprekken met en tussen de kinderen. Hierdoor leren kinderen mee te denken, naar elkaar te luisteren en hun ideeën te delen.

SKH de Bazzeroet, SKH de Tamboerijn en SKH Do Re Mi hebben een VVE status.  Dit betekent dat in de reguliere groepen op deze locaties ook kinderen met een VVE indicatie een volledig VVE programma aangeboden krijgen.