skip to Main Content

Veilig, vertrouwd en ontwikkelingsgericht

Onze kinderdagverblijven zijn een veilige, prettige en uitdagende omgeving waar uw kind optimale zorg en aandacht krijgt en samen leert spelen. De kinderen worden opgevangen in een verticale groep (0-4 jaar) met maximaal 12 kinderen en 2 pedagogisch medewerk(st)ers.

Aandacht voor ontwikkeling
In de groep van het kinderdagverblijf oefenen en leren de kinderen volop. Doordat we werken vanuit het pedagogisch VVE programma Startblokken is er steeds aandacht voor de ontwikkeling. Wij houden de ontwikkeling van uw kind bij in een kindvolgsysteem. Ieder kind heeft hierin zijn eigen portfolio wat wij met u bespreken tijdens oudergesprekken. Op een aantal locaties kunnen kinderen met een VVE indicatie geplaatst worden.

Activiteiten
Tijdens de activiteiten wordt rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen van baby’s en peuters. Soms voegen we groepen samen om leeftijdsgericht een activiteit aan te bieden, bijvoorbeeld voor een uitstapje naar het park met de bolderkar. Er wordt gewerkt met thema’s. Tijdens zo’n thema krijgt de speelhoek in de groep een metamorfose en is opeens een bakkerij, postkantoor of camping geworden. Bij zo’n thema horen diverse creatieve spelactiviteiten. Spelenderwijs maken kinderen kennis met nieuwe begrippen. Voor kinderen van 3 jaar en ouder is er extra aanbod.

Dagboek
Onze pedagogisch medewerk(st)ers schrijven in een digitaal dagboek en maken foto’s van de belevenissen van uw kind. Via ons ouderportaal en SKH app kunt u dit altijd en overal inzien en kunt u eenvoudig berichten sturen naar onze medewerk(st)ers.

Ruimte en natuur ontdektuin
De groeps- en buitenruimten zijn zo ingericht dat de nieuwsgierigheid van de baby’s en peuters geprikkeld wordt, de zelfstandigheid en zelfredzaamheid gestimuleerd wordt en de kinderen zich er vertrouwd en veilig voelen. Op elke locatie is er een speciale babyhoek, waar ze veilig op ontdekkingstocht kunnen gaan en de zintuigen geprikkeld worden. We streven ernaar om elke dag naar buiten te gaan, waar de kinderen graag spelen in onze natuur ontdektuin.

Dagindeling en voeding
U brengt uw kind tussen 7.00 en 9.00 uur. Iedere locatie heeft een eigen dagindeling. SKH heeft een gezond voedingsbeleid, wij maken hier bewuste keuzes in. De kinderen kunnen opgehaald worden tussen 16.00 en 18.30 uur.

Wennen op het KDV
Wij vinden het belangrijk om u en uw kind goed te leren kennen en hechten daarom veel waarde aan een wenperiode. Het kind leert vanuit de veilige aanwezigheid van de ouder de pedagogisch medewerk(st)ers en de andere kinderen kennen. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een wenprogramma afgesproken. Deze wenperiode van twee weken voor de ingangsdatum van het contract bieden wij gratis aan.

Voor openingstijden klik hier.

Back To Top