skip to Main Content

Samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en omgaan met verschillen

Samen in de wijk
Wij zorgen ervoor dat uw kind wordt opgehaald op school door onze medewerk(st)ers. De BSO is gekoppeld aan de basisscholen in de buurt en maakt onderdeel uit van de wijk of buurt. We stimuleren daarmee ontmoetingen tussen leerkrachten en pedagogisch medewerk(st)ers, zodat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.

Activiteitenprogramma vol belevenissen
Op de BSO is ruimte en tijd om de leuke en soms gekke ideeën van kinderen uit te voeren. Kinderparticipatie ziet SKH als een groot goed. In de periodieke kindvergadering bespreken kinderen wat ze graag zouden willen doen op de BSO, welk thema ze leuk vinden en welke regels ze op de groep belangrijk vinden. De ideeën komen van de kinderen en bestaan uit activiteiten op het gebied van sport, spel, knutselen, bouwen, koken, theater en muziek. Kinderen bedenken waar ze aan mee willen doen en mogen ook altijd kiezen voor vrij spel; binnen of buiten. We werken vanuit de principes van de Vreedzame BSO.

Ruimte en zelfstandigheid
De groeps- en buitenruimten zijn zodanig ingericht dat de nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld wordt, de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen gestimuleerd wordt en dat de kinderen zich er vertrouwd en veilig voelen. Kinderen spelen graag buiten in de natuur ontdektuin. Als het kind oud genoeg is om zelfstandig naar huis of bijvoorbeeld muziek- of sportles te gaan, leggen we dat vast in het zelfstandigheidscontract dat we samen met het kind en de ouders opstellen.

Dagboek
Onze pedagogisch medewerk(st)ers maken foto’s van de belevenissen van uw kind. Via ons ouderportaal en SKH app kunt u deze altijd en overal inzien en kunt u eenvoudig berichten sturen naar onze medewerk(st)ers.

Ontbijt (VSO) en lunch (TSO)
Om de dag goed te beginnen, kunnen kinderen bij ons gezellig en gezond ontbijten. Zo kunt u als ouder ‘s morgens rustig naar uw werk vertrekken en uw kind in alle rust ontbijten. Dit is fijn voor de kinderen, maar ook voor u als ouder. Wij zorgen ervoor dat uw kind naar school wordt gebracht.

Indien uw school geen continurooster heeft, bieden wij tussenschoolse opvang (TSO) aan.

Wennen op de BSO
Bij plaatsing op de BSO vinden we het fijn om elkaar goed te leren kennen. We zullen daarom een wenperiode met ouders afspreken. Wilt u eerst een rondleiding? Jullie zijn van harte welkom!

Kosten en opvangpakketten
Klik hier om de kosten en verschillende opvangpakketten te bekijken.

Back To Top