skip to Main Content

Gezellig samen lunchen 

De tussenschoolse opvang (TSO) op CBS de Rank wordt door SKH verzorgd. SKH geeft prioriteit aan een veilige en vertrouwde omgeving waar het kind in een ontspannen sfeer kan overblijven, eten en drinken. Om dit te waarborgen wordt de TSO op een gestructureerde manier gerealiseerd.

De jongste kinderen worden uit de klas opgehaald en meegenomen naar de overblijfruimte in de aula. Daar gaan ze gezellig eten met alle kinderen uit de onderbouw die gebruik maken van de TSO, begeleid door de TSO-medewerkers.

De oudere kinderen mogen zelfstandig naar de overblijfruimte komen. Zij eten met alle kinderen uit de bovenbouw die gebruik maken van de TSO. Uiteraard ook onder begeleiding van de TSO-medewerkers.

Wanneer het eten op is, is het tijd om te spelen. Over het algemeen wordt er buiten gespeeld, waar activiteiten worden aangeboden. Zo kunnen de kinderen meedoen met een balspel, touwtjespringen, klimmen op het klimrek en de klimwand, voetballen, maar ze mogen ook lekker vrij spelen, zelf spelletjes verzinnen en spelen bij de boot die op het schoolplein staat.

Wanneer het weer het niet toestaat om buiten te spelen, worden er binnen activiteiten aangeboden, zoals spelletjes uit de kast, tafeltennis, voetbalspel en soms mogen de kinderen achter de computers van school.

De TSO is niet alleen een plek om samen te eten en te spelen, maar ook een rustmoment in de schooldag. De kinderen die die rust willen pakken, of die lekker willen chillen met hun vrienden, hebben de gelegenheid om zich terug te trekken. Altijd onder het toeziend oog van de TSO-medewerkers.

Aan het einde van de TSO brengen de TSO-medewerkers de kinderen uit de onderbouw weer naar de klas. De bovenbouw gaat zelfstandig.

Verantwoord lunchpakket
SKH gaat ervan uit dat u uw kind een verantwoord lunchpakket meegeeft. SKH zorgt voor melk, kinderthee of water. Mocht uw kind liever iets anders willen drinken, dan kunt u dit meegeven. Koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. Snoepen mag met mate. Er zijn duidelijke regels en afspraken met betrekking tot hygiëne, gedrag aan tafel, tafelmanieren en sociale omgang. Eten en drinken hoort een sociale en vooral plezierige bezigheid te zijn. Daarom wordt een kind nooit gedwongen te eten, maar wel gestimuleerd tot eten.

Contract of strippenkaart
Indien u structureel gebruik maakt van de TSO is het voordelig om een contract met SKH af te sluiten. Dit geldt al vanaf één dag per maand. U kunt ook gebruik maken van een strippenkaart. Deze is geldig gedurende de gehele basisschoolperiode van uw kind. Het deel van de strippenkaart dat niet is gebruikt, wordt op uw verzoek aan het einde van de basisschoolperiode gerestitueerd.

Prijs
De kosten van TSO op basis van een flexibel contract zijn per keer €4,44 of een contract voor vaste dagen zijn per keer € 3,70;

  • De kosten voor incidentele afname van de TSO op basis van een strippenkaart zijn per keer € 4,70
    (een 5-stripskaart is € 23,50 en een 10-stripskaart € 47,00);
  • De administratie van de TSO wordt uitgevoerd door SKH;
  • De TSO medewerksters bestaan uit 25% professionele pedagogisch medewerksters en 75% TSO groepshulpen;
  • De TSO vindt plaats in groepen van 25 kinderen met 2 volwassenen;
  • De clustermanager van de locatie draagt de eindverantwoording.

Aanmelden
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de TSO door een e-mail te sturen naar klant@kinderopvangwestfriesland.nl.

Aan- en afwezigheid
Wij verzoeken u om via het ouderportaal aan te geven of uw kind aanwezig is op de TSO, tevens verzoeken wij u om aan de leerkracht van uw kind te melden dat uw kind overblijft. Het is belangrijk dat de leerkracht weet op welke dagen uw kind naar de TSO gaat en dus niet door u wordt opgehaald. Als uw kind door bijvoorbeeld ziekte niet naar de TSO komt, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk door te geven via het ouderportaal of de app. Afmelden voorkomt onnodige zorg en onrust.

Back To Top