skip to Main Content

Gezellig samen lunchen 

Dagelijks blijven veel kinderen over op school. Op verzoek van verschillende scholen verzorgt SKH de tussenschoolse opvang (TSO). SKH geeft prioriteit aan een veilige en vertrouwde omgeving waar het kind in een ontspannen sfeer kan overblijven, eten en drinken. Om dit te waarborgen wordt de TSO op een gestructureerde manier gerealiseerd.

Een gezellige lunchclub
Er is een aparte overblijfruimte voor elke groep van 20 tot 25 kinderen met twee TSO-medewerksters. De jongste kinderen worden door de leerkracht naar de TSO gebracht of door de medewerkster uit de klas opgehaald. Na afloop van de maaltijd wordt gezamenlijk opgeruimd waarna de lunchclub start. Kinderen kunnen kiezen uit creatieve en sportieve activiteiten die zich voornamelijk buiten afspelen. Daarnaast kunnen ze ook ontspannen in de ‘chillhoek’ of vrij spelen. Het belangrijkste is dat kinderen een prettige tijd hebben bij de TSO. Na afloop van de TSO worden de jongste kinderen door de medewerker weer naar de eigen klas gebracht.

Verantwoord lunchpakket
SKH gaat ervan uit dat u uw kind een verantwoord lunchpakket meegeeft. SKH zorgt voor melk, kinderthee of water. Mocht uw kind liever iets anders willen drinken, dan kunt u dit meegeven. Koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. Snoepen mag met mate. Er zijn duidelijke regels en afspraken met betrekking tot hygiëne, gedrag aan tafel, tafelmanieren en sociale omgang. Eten en drinken hoort een sociale en vooral plezierige bezigheid te zijn. Daarom wordt een kind nooit gedwongen te eten, maar wel gestimuleerd tot eten.

Prijs
De prijs van de TSO hangt af van de mate waarin professionele groepsleiding wordt ingezet. De TSO-medewerksters bij SKH zijn professionele pedagogisch medewerksters en/of groepshulpen. De prijzen variëren tussen de 3 en 5 euro per keer, afhankelijk van de school van uw kind. Klik hier voor de TSO prijzen per school.

Contract of strippenkaart
Indien u structureel gebruik maakt van de TSO is het voordelig om een contract met SKH af te sluiten. Dit geldt al vanaf één dag per maand. U kunt ook gebruik maken van een strippenkaart. Deze is geldig gedurende de gehele basisschoolperiode van uw kind. Het deel van de strippenkaart dat niet is gebruikt, wordt op uw verzoek aan het einde van de basisschoolperiode gerestitueerd.

Aanmelden
Wij verzoeken u om via het ouderportaal aan te geven of uw kind aanwezig is op de TSO, tevens verzoeken wij u om aan de leerkracht van uw kind te melden dat uw kind overblijft. Het is belangrijk dat de leerkracht weet op welke dagen uw kind naar de TSO gaat en dus niet door u wordt opgehaald. Als uw kind door bijvoorbeeld ziekte niet naar de TSO komt, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk door te geven via het ouderportaal of de app. Afmelden voorkomt onnodige zorg en onrust.

Back To Top