skip to Main Content

Noodopvang

Vanaf 19 april 2021 zijn al onze kinderopvanglocaties, met uitzondering van de Thema BSO’s, weer geopend. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om noodopvang aan te vragen.

Thema BSO

Wanneer gaan de thema BSO`s weer open?
De thema BSO’s blijven voorlopig nog gesloten. Op dit moment kunnen we nog niet met zekerheid zeggen wanneer de Thema BSO’s weer open kunnen. Zodra dit bekend is zullen we u hierover informeren. De kinderen die normaal naar een thema BSO gaan kunnen op de vaste dagen terecht bij de BSO-locatie die aan school gekoppeld is.

Tussenschoolse opvang

Nu de scholen en BSO`s weer open gaan, is er dan wel TSO?

Op dit moment houden de basisscholen waar normaal TSO nog aangepaste schooltijden aan. Dit is om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Op moment dat de basisscholen weer volgens reguliere schooltijden gaat werken zullen wij u informeren over de TSO van die locatie.

Ik heb een TSO-contract bij SKH. Dit valt niet onder kinderopvangtoeslag. Krijg ik hiervoor nog een financiële compensatie?

Als u een TSO-contract heeft bij SKH ontvangt u van SKH een financiële compensatie. Wij verzoeken u tijdens de sluitingsperiode de gehele factuur te betalen. De compensatie voor TSO zal net als bij de andere opvangvormen na de sluitingsperiode berekend worden en aan u gecompenseerd worden.

Ouderportaal

Het lukt me niet om in te loggen in het ouderportaal?

Het kan zijn dat het u niet lukt om in te loggen in het ouderportaal. U krijgt dan de melding:

Hieronder een antwoord van Konnect op dit probleem.

De reden dat sommige ouders problemen hebben met de ouderapp komt waarschijnlijk door een bekende bug die ontwikkeling aan het oplossen is. Deze ouders waarbij de app blijft hangen gebruikt voor de url https://, wat normaal gesproken wel moet werken maar vanwege de bug nu tijdelijk niet. De ouder kan dit probleem (totdat de bug is opgelost) verhelpen door https:// weg te halen voor de url. 

Ik zie niet al mijn kinderen terug in het ouderportaal terwijl ik voor beide kinderen een contract heb.

Indien u niet alle gegevens van uw kinderen in het ouderportaal terug ziet verzoeken wij u een mail te sturen naar klant@kinderopvangwestfriesland.nl. Uw gegevens staan dan dubbel in ons planningssysteem. Wij moeten dit handmatig corrigeren, dus kan enkele weken duren voordat beide kinderen zichtbaar zijn in uw ouderportaal.

Financieel

Wanneer ontvang ik de compensatie over de sluitingsperiode?

 

Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Belastingdienst/Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag dan zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. U kunt de aanvraag doen via de website van de SVB. Als u een ‘Verklaring Kinderopvang’ nodig heeft kunt u deze aanvragen via: klant@kinderopvangwestfriesland.nl

Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang.

Meer informatie over de data waarop de tegemoetkoming wordt uitgekeerd en de aanvraagprocedure voor de ouders zonder kinderopvangtoeslag, volgt via de reguliere kanalen, waaronder www.rijksoverheid.nl en de website van de SVB.

Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt?
Wanneer uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zal dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.
Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Indien u werkloos wordt, hoeft u dus niet direct uw kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Als u door de coronacrisis minder werkt, hoeft dit geen invloed te hebben op de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. In 2020 is de overheid soepel omgegaan met het aantal gewerkte uren. Werkte u in 2020 minder uren per maand dan verwacht? Dan krijgt u voor 2020 gewoon toeslag voor de opvanguren die u heeft afgenomen en doorbetaald. Ook in 2021 wil de overheid op dezelfde manier soepel omgaan met het aantal gewerkte uren. 

Ik ben werkloos, heb ik dan nog recht op kinderopvangtoeslag?

Wordt u werkloos of stopt u met werken dan heeft u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. 

Daarnaast heeft u nog recht op bufferuren. De bufferuren mag u nog tot het einde van het kalenderjaar gebruiken voor de opvang en kunt u zelf berekenen: Bereken daarvoor eerst uw maximumaantal opvanguren en verminder dit met de uren die uw kind naar de opvang is gegaan. 

Het maximum aantal opvanguren
Als beide ouders werken mag u 140% van de uren van de minst werkende ouder binnen het gezin gebruiken voor de dagopvang en 70% voor de buitenschoolse opvang.

Vragen
Bij vragen over de kinderopvangtoeslag, het berekenen van de bufferuren of het aanpassen van uw contract naar aanleiding van de bufferuren kunnen wij u helpen. Maak een afspraak via: klant@kinderopvangwestfriesland.nl of 0229 248 770 

Voorbeeld berekenen bufferuren

Als de minst werkende ouder 24 uur per week werkt en u dagopvang afneemt dan kunt u voor 33,6 uur per maand (24*140%) kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u per maand 20 uur kinderopvang afneemt dan houdt u dus 13,6 uur per maand over. Wordt u op 1 juni werkloos en heeft u na 3 maanden nog geen nieuwe baan dan kunt u uw bufferuren opmaken. In dit voorbeeld is dit 8 maanden (5 maanden tot uw werkloosheid en 3 maanden erna). Tot het eind van het kalenderjaar kunt u in totaal 108,8 uur gebruiken voor de kinderopvang (13,6 * 8).

Klik hier voor meer informatie.

Kan het contract met terugwerkende kracht worden opgezegd?
De opvang kan niet met terugwerkende kracht opgezegd worden. Voor opzeggingen blijft het opzegtermijn van een maand van kracht.

De overheid roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als u de factuur betaalt, behoudt u recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en u krijgt een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage. Verder behoudt u uw plek op de kinderopvang. Als u zou stoppen met betalen of uw contract opzegt, verliest u uw plek op de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag, terwijl u deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig heeft. Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven werken.

Door het coronavirus werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag?

Nee. In 2020 en 2021 blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op de kinderopvangtoeslag in stand. U hoeft daarom geen wijziging door te geven als u minder uren werkt. Als uw inkomen hierdoor lager is, geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Algemeen

Mijn kind heeft klachten mag mijn kind naar de opvang?

Bekijk de beslisboom om te zien of uw kind naar de opvang kan. 

We komen net terug van vakantie, mag mijn kind naar de opvang?

Kijk voor het actuele overzicht van oranje en rode gebieden op www.nederlandwereldwijd.nl

Blijkt daaruit dat u uit een oranje of rood gebied komt, raadpleeg dan de beslisboom ‘terugkomst uit oranje of rood gebied’ 

Wat moet ik doen om besmetting zo veel als mogelijk te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van een infectieziekte te voorkomen zijn simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Handel verstandig zoals je ook bij een gewone griep zou doen.   

  • Regelmatig handen wassen;   
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;   
  • Papieren zakdoekjes (eenmalig) gebruiken;   
  • Geen handen schudden;  
  • Let er ook goed op dat kinderen na toiletgebruik hun handen goed wassen en ze met papieren doekjes kunnen afdrogen.
Back To Top