skip to Main Content

Compensatie sluitingsperiode 20 dec t/m 9 jan

Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de periode 21 december 2021 tot 10 januari 2022?

Alle ouders die gebruikmaken van de BSO en hun factuur tijdens de sluiting volledig zijn blijven betalen, ontvangen voor de periode 21 december 2021 tot 10 januari 2022 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes. 

Als ouders de facturen van december en januari hebben betaald, ontvangen zij van Stichting Kinderopvang West-Friesland het bedrag boven de maximum uurprijs voor de sluitingsperiode retour. U ontvangt uiterlijk in maart een creditfactuur. Het bedrag zal worden verrekend met eventuele openstaande facturen.

Wanneer ontvang ik een compensatie over deze periode?

Over deze sluitingsperiode is weer een compensatieregeling, de tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes. 

Ouders met kinderopvangtoeslag

De eigen bijdrage voor de kinderopvang krijgt u terug, als u de volledige factuur heeft betaald. De overheid vergoedt tot het maximum uurtarief, daarboven de kinderopvangorganisatie. Het maximum uurtarief is voor 2022 € 7,31 per uur en voor 2021 € 7,27 per uur

De compensatie door de overheid zal vergoed worden over de periode van 21 december tot en met 9 januari. Dit bedrag wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) rechtstreeks aan ouders uitgekeerd. U wordt hierover geïnformeerd door de SVB en hoeft hier niets voor te doen. Via svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunt u informatie vinden over de vergoeding en de wijze waarop het bedrag wordt berekend.

De financiële compensatie vanuit de overheid geldt voor de periode vanaf 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022. De Rijksoverheid rekent 20 december als overgangsdag en voor deze dag komt er geen compensatie vanuit de overheid. We begrijpen dat dit zeer vervelend is voor u. De Brancheorganisatie is hierover in gesprek met de overheid en wij hopen dan ook dat de overheid 20 december alsnog zal compenseren. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u informeren.

Compensatie door kinderopvangorganisatie

Het uurtarief voor het standaard contract ‘jaarpakket’ zit zowel in 2021 als in 2022 op het maximum. Als u gebruik maakt van het jaarpakket ontvangt u de volledige compensatie van de SVB. Sommige contractvormen, zoals flexibele opvang of het schoolwekencontract, hebben een uurtarief dat boven het maximum uurtarief ligt. Het gedeelte boven het maximum uurtarief zullen wij aan u vergoeden. Voor de compensatie van het gedeelte boven het maximum uurtarief gaan wij, in tegenstelling tot de overheid, wel uit van de volledige sluitingsperiode van 20 december tot en met 9 januari.

Buitenschoolse opvang

Kies ik voor een jaarpakket of een schoolwekenpakket?

Soms is een jaarpakker netto voordeliger dan een schoolwekenpakker. Wij adviseren u de rekentool in te vullen.

Ouderportaal

Hoe kan ik inloggen in het ouderportaal?

Lees hier de instructie voor het inloggen in het ouderportaal. 

Wat is de URL voor de ouderapp?

De URL voor het ouderportaal is: kinderopvangwestfriesland.ouderportaal.nl

Hoe meld ik mijn kind afwezig?

U kunt uw kind afwezig melden in het ouderportaal. Doe dit alstublieft tijdig:

Kinderopvang vóór 9 uur
Buitenschoolse opvang vóór 11 uur
Voorschoolse opvang vóór 8 uur

Hoe werkt het met afwezigheidstegoed?

Sinds 1 januari 2021 ontvangt u geen afwezigheidstegoed meer. Hiervoor in de plaats ontvangt u marge-uren. Deze kunt u inzetten voor het aanvragen van extra dagdelen.

Klik hier voor meer informatie over marge-uren.

Financieel

Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt?
Wanneer uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zal dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.
Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Indien u werkloos wordt, hoeft u dus niet direct uw kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Als u door de coronacrisis minder werkt, hoeft dit geen invloed te hebben op de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. In 2020 is de overheid soepel omgegaan met het aantal gewerkte uren. Werkte u in 2020 minder uren per maand dan verwacht? Dan krijgt u voor 2020 gewoon toeslag voor de opvanguren die u heeft afgenomen en doorbetaald. Ook in 2021 wil de overheid op dezelfde manier soepel omgaan met het aantal gewerkte uren. 

Ik ben werkloos, heb ik dan nog recht op kinderopvangtoeslag?

Wordt u werkloos of stopt u met werken dan heeft u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. 

Daarnaast heeft u nog recht op bufferuren. De bufferuren mag u nog tot het einde van het kalenderjaar gebruiken voor de opvang en kunt u zelf berekenen: Bereken daarvoor eerst uw maximumaantal opvanguren en verminder dit met de uren die uw kind naar de opvang is gegaan. 

Het maximum aantal opvanguren
Als beide ouders werken mag u 140% van de uren van de minst werkende ouder binnen het gezin gebruiken voor de dagopvang en 70% voor de buitenschoolse opvang.

Vragen
Bij vragen over de kinderopvangtoeslag, het berekenen van de bufferuren of het aanpassen van uw contract naar aanleiding van de bufferuren kunnen wij u helpen. Maak een afspraak via: klant@kinderopvangwestfriesland.nl of 0229 248 770 

Voorbeeld berekenen bufferuren

Als de minst werkende ouder 24 uur per week werkt en u dagopvang afneemt dan kunt u voor 33,6 uur per maand (24*140%) kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u per maand 20 uur kinderopvang afneemt dan houdt u dus 13,6 uur per maand over. Wordt u op 1 juni werkloos en heeft u na 3 maanden nog geen nieuwe baan dan kunt u uw bufferuren opmaken. In dit voorbeeld is dit 8 maanden (5 maanden tot uw werkloosheid en 3 maanden erna). Tot het eind van het kalenderjaar kunt u in totaal 108,8 uur gebruiken voor de kinderopvang (13,6 * 8).

Klik hier voor meer informatie.

Kan het contract met terugwerkende kracht worden opgezegd?
De opvang kan niet met terugwerkende kracht opgezegd worden. Voor opzeggingen blijft het opzegtermijn van een maand van kracht.

De overheid roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als u de factuur betaalt, behoudt u recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en u krijgt een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage. Verder behoudt u uw plek op de kinderopvang. Als u zou stoppen met betalen of uw contract opzegt, verliest u uw plek op de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag, terwijl u deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig heeft. Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven werken.

Door het coronavirus werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag?

Nee. In 2020 en 2021 blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op de kinderopvangtoeslag in stand. U hoeft daarom geen wijziging door te geven als u minder uren werkt. Als uw inkomen hierdoor lager is, geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Waarom is mijn factuur ineens hoger?

Bij Peuterspeelscholen Hoorn wordt gefactureerd op basis van werkelijk aantal opvangdagen in de maand. Dit kan per maand verschillen (bijv. 4 maandagen in oktober en 5 maandagen in november).

Bij de BSO kan het komen door het nieuwe schoolrooster (aantal uren hoger/lager i.v.m. studiedagen school).

Ik heb hulp bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag nodig.

Wij hebben de mogelijkheid om u bij de Belastingdienst aan te melden voor persoonlijke hulp en begeleiding. Na deze aanmelding wordt u door de Belastingdienst gebeld en bespreken zij samen met u de toeslag.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, stuur dan een mail naar klant@kinderopvangwestfriesland.nl. Wij helpen u met het invullen van een aanmeldformulier en het versturen hiervan.

Ik heb de kinderopvangtoeslag nog niet ontvangen en wil graag uitstel van betaling.

Stuur een mail naar klant@kinderopvangwestfriesland.nl. Wij nemen contact met u op om te bespreken hoe dit geregeld kan worden.

Ik heb geldzorgen. Waar kan ik terecht?

Zorgen over geld zorgt voor een druk op zowel u als uw gezin. Blijf er niet te lang alleen mee rondlopen en vraag om hulp. Wij verwijzen u voor deze hulp graag door naar 1.Hoorn.

Algemeen

Hoe geef ik wijzigingen en opzegging door?

Mutaties kunnen per mail worden doorgegeven aan klant@kinderopvangwestfriesland.nl.

Tussenschoolse opvang

Hoe kan ik TSO aanvragen?

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de TSO door een e-mail te sturen naar klant@kinderopvangwestfriesland.nl.

Klik hier voor meer informatie over de TSO

Back To Top