skip to Main Content

Noodopvang

Voor wie is de noodopvang beschikbaar?

Noodopvang is beschikbaar voor:

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw locatie om te kijken of dit mogelijk is. Heeft u structureel meer opvang nodig? Geef dit dan door aan plaatsing@kinderopvanghoorn.nl 

Voor welke periode is de noodopvang?

Scholen en kinderopvang zijn gesloten van woensdag 16 december tot minstens maandag 25 januari

Hoe kan ik noodopvang aanvragen?

Als u in aanmerking komt voor noodopvang (vanwege een cruciaal beroep of vanwege kinderen met bijzondere problematiek) kunt u uw kind aanmelden:

 • via het Ouderportaal/OuderApp door middel van het aanvragen van een extra dag;
 • kunt u nog niet in het ouderportaal dan kunt u noodopvang aanvragen door een mail te sturen naar het e-mailadres van de locatie.

Voor noodopvang tijdens schooltijd meldt u uw kind aan via de school zelf.

Ik wil noodopvang aanvragen, maar dat kan alleen op rekening
U kunt de noodopvang aanvragen op rekening, gedurende de sluitingsperiode zal dit niet (extra) in rekening worden gebracht.

Welke locaties zijn er geopend voor noodopvang?

Tijdens de noodopvang zijn onze locaties geopend gedurende de reguliere opvangtijden, met uitzondering van de thema BSO’s. De coronamaatregelen op de locaties blijven verder van kracht. Indien er locaties samenvoegen, wordt u door de locatie geïnformeerd over de daar geldende maatregelen.

Tijdens schooltijd zal de noodopvang op school plaatsvinden, dit wordt verzorgd door de scholen zelf. Buiten schooltijd kunnen kinderen terecht op de BSO.

Tussenschoolse opvang

Ik heb een TSO-contract bij SKH. Dit valt niet onder kinderopvangtoeslag. Krijg ik hiervoor nog een financiële compensatie?

Als u een TSO-contract heeft bij SKH ontvangt u van SKH een financiële compensatie. Wij verzoeken u tijdens de sluitingsperiode de gehele factuur te betalen. De compensatie voor TSO zal net als bij de andere opvangvormen na de sluitingsperiode berekend worden en aan u gecompenseerd worden.

Ouderportaal

Het lukt me niet om in te loggen in het ouderportaal?

Het kan zijn dat het u niet lukt om in te loggen in het ouderportaal. U krijgt dan de melding:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een antwoord van Konnect op dit probleem.

De reden dat sommige ouders problemen hebben met de ouderapp komt waarschijnlijk door een bekende bug die ontwikkeling aan het oplossen is. Deze ouders waarbij de app blijft hangen gebruikt voor de url https://, wat normaal gesproken wel moet werken maar vanwege de bug nu tijdelijk niet. De ouder kan dit probleem (totdat de bug is opgelost) verhelpen door https:// weg te halen voor de url. 

Ik zie niet al mijn kinderen terug in het ouderportaal terwijl ik voor beide kinderen een contract heb.

Indien u niet alle gegevens van uw kinderen in het ouderportaal terug ziet verzoeken wij u een mail te sturen naar ouderportaal@kinderopvangwestfriesland.nl. Uw gegevens staan dan dubbel in ons planningssysteem. Wij moeten dit handmatig corrigeren, dus kan enkele weken duren voordat beide kinderen zichtbaar zijn in uw ouderportaal.

Financieel

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: ‘Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?’
 • Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien op deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.
Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?
 • Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plaats op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
 • Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.
 • U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.
Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

 1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
 2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
 3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Hieronder treft u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.

 1. Ouder die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.

Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen.

De SVB zal – net als bij de sluiting in het  afgelopen voorjaar – de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.

 1. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.

Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

 1. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.  

Ik betaal de kinderopvang geheel zelf, zonder overheidsvergoeding en heb voor de sluiting in het voorjaar nog geen vergoeding ontvangen. Moet ik nu weer doorbetalen?

Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen en afgelopen voorjaar de kosten van kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor nog een tegemoetkoming.

Door de sluiting van de kinderopvang vanaf 16 december is het voor de stabiliteit van het kinderopvangstelsel en het behouden van uw kinderopvangplek van belang om nu weer de kinderopvangfacturen door te betalen. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. Ook voor deze periode krijgt men een tegemoetkoming. 

Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt?
Wanneer uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zal dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.
Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Indien u werkloos wordt, hoeft u dus niet direct uw kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.
Ik ben werkloos, heb ik dan nog recht op kinderopvangtoeslag?

Wordt u werkloos of stopt u met werken dan heeft u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. 

Daarnaast heeft u nog recht op bufferuren. De bufferuren mag u nog tot het einde van het kalenderjaar gebruiken voor de opvang en kunt u zelf berekenen: Bereken daarvoor eerst uw maximumaantal opvanguren en verminder dit met de uren die uw kind naar de opvang is gegaan. 

Het maximum aantal opvanguren
Als beide ouders werken mag u 140% van de uren van de minst werkende ouder binnen het gezin gebruiken voor de dagopvang en 70% voor de buitenschoolse opvang.

Vragen
Bij vragen over de kinderopvangtoeslag, het berekenen van de bufferuren of het aanpassen van uw contract naar aanleiding van de bufferuren kunnen wij u helpen. Maak een afspraak via: plaatsing@kinderopvanghoorn.nl of 0229 248 770 

Voorbeeld berekenen bufferuren

Als de minst werkende ouder 24 uur per week werkt en u dagopvang afneemt dan kunt u voor 33,6 uur per maand (24*140%) kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u per maand 20 uur kinderopvang afneemt dan houdt u dus 13,6 uur per maand over. Wordt u op 1 juni werkloos en heeft u na 3 maanden nog geen nieuwe baan dan kunt u uw bufferuren opmaken. In dit voorbeeld is dit 8 maanden (5 maanden tot uw werkloosheid en 3 maanden erna). Tot het eind van het kalenderjaar kunt u in totaal 108,8 uur gebruiken voor de kinderopvang (13,6 * 8).

Klik hier voor meer informatie.

Kan het contract met terugwerkende kracht worden opgezegd?
De opvang kan niet met terugwerkende kracht opgezegd worden. Voor opzeggingen blijft het opzegtermijn van een maand van kracht.

De overheid roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als u de factuur betaalt, behoudt u recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en u krijgt een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage. Verder behoudt u uw plek op de kinderopvang. Als u zou stoppen met betalen of uw contract opzegt, verliest u uw plek op de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag, terwijl u deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig heeft. Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven werken.

Door het coronavirus werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag?

Nee. In 2020 blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op de kinderopvangtoeslag in stand. U hoeft daarom geen wijziging door te geven als u minder uren werkt. Als uw inkomen hierdoor lager is, geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen. 

Factuur januari

Heeft u een vraag over de factuur van januari of de betaling hiervan? Bekijk de onderstaande vragen.

Mijn factuur ziet er anders uit dan gebruikelijk, waardoor komt dit?

Zoals inmiddels bij u bekend, zijn wij onlangs overgegaan naar een ander plannings- en facturatiesysteem. Wij hebben zorgvuldige controles uitgevoerd bij het overzetten van alle plaatsingen. Voor alle zekerheid vragen wij u om het eerder toegezonden prijsoverzicht en de factuur voor januari goed te controleren.

Ik heb een wijziging in mijn contract doorgegeven maar deze is niet verwerkt op de factuur. Wat moet ik nu doen?

Vanwege de enorme drukte zijn mutatieverzoeken die na 1 december zijn binnengekomen mogelijk nog niet verwerkt. Wij streven ernaar om deze mutaties nog dit jaar te verwerken. Indien van toepassing wordt de creditnota of extra nota eind januari verrekend met de factuur en incasso van februari. Gaat het om een groot terug te ontvangen bedrag en wilt u dit snel terug ontvangen? Storneer dan de incasso en stuur een mailbericht naar debiteuren@kinderopvanghoorn.nl. U ontvangt van ons dan binnen enkele dagen de juiste nota om aan ons over te maken.

Wanneer is de incasso voor de factuur van januari?

De incasso van de factuur is op maandag 28 december, voor een aantal ouders zal de incasso plaats vinden op maandag 4 januari. Mocht u het niet eens zijn met de factuur en zou u de incasso willen storneren, dan ontvangen wij graag een mailbericht met een toelichting waarom u gestorneerd heeft. Zo voorkomt u dat wij € 2,50 extra in rekening brengen. Elke storno kost de administratie namelijk extra werktijd.

Het bankrekeningnummer en incassant ID van SKiK is gewijzigd. Klopt dat?

Ja, dat klopt. Het incassant ID is gewijzigt van NL76ZZZ412348830000 naar NL95ZZZ412363970000. Het bankrekeningnummer wijzigt naar NL54 RABO 0337693234 t.n.v. Stichting Kinderopvang Hoorn.

Ik neem tijdens de lockdown geen opvang af, moet ik de rekening dan wel betalen?

Ook tijdens de coronasluiting vraagt de overheid alle ouders om de facturen te blijven betalen. Net als tijdens de eerste lockdown periode is er een compensatie regeling voor ouders vanuit de overheid tot het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag. Het bedrag daarboven zullen wij in het eerste kwartaal van 2021 terugstorten. Ouders met een TSO contract ontvangen in januari van ons het volledige bedrag tijdens de lockdown retour. Wij vragen u om wel eerst de factuur van januari te betalen.

Algemeen

Mijn kind heeft klachten mag mijn kind naar de opvang?

Bekijk de beslisboom om te zien of uw kind naar de opvang kan. 

We komen net terug van vakantie, mag mijn kind naar de opvang?

Kijk voor het actuele overzicht van oranje en rode gebieden op www.nederlandwereldwijd.nl

Blijkt daaruit dat u uit een oranje of rood gebied komt, raadpleeg dan de beslisboom ‘terugkomst uit oranje of rood gebied’ 

Wat moet ik doen om besmetting zo veel als mogelijk te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van een infectieziekte te voorkomen zijn simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Handel verstandig zoals je ook bij een gewone griep zou doen.   

 • Regelmatig handen wassen;   
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;   
 • Papieren zakdoekjes (eenmalig) gebruiken;   
 • Geen handen schudden;  
 • Let er ook goed op dat kinderen na toiletgebruik hun handen goed wassen en ze met papieren doekjes kunnen afdrogen.
Back To Top