skip to Main Content

Algemeen

Mijn kind heeft klachten mag mijn kind naar de opvang?

Bekijk de beslisboom om te zien of uw kind naar de opvang kan:

Beslisboom tot 6 jaar

Beslisboom vanaf 6 jaar 

We komen net terug van vakantie, mag mijn kind naar de opvang?

Kijk voor het actuele overzicht van oranje en rode gebieden op www.nederlandwereldwijd.nl

Blijkt daaruit dat u uit een oranje of rood gebied komt, raadpleeg dan de beslisboom ‘terugkomst uit oranje of rood gebied’

Wat moet ik doen om besmetting zo veel als mogelijk te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van een infectieziekte te voorkomen zijn simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Handel verstandig zoals je ook bij een gewone griep zou doen.   

  • Regelmatig handen wassen;   
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;   
  • Papieren zakdoekjes (eenmalig) gebruiken;   
  • Geen handen schudden;  
  • Let er ook goed op dat kinderen na toiletgebruik hun handen goed wassen en ze met papieren doekjes kunnen afdrogen.
Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt?
Wanneer uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zal dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.
Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Indien u werkloos wordt, hoeft u dus niet direct uw kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.
Ik ben werkloos, heb ik dan nog recht op kinderopvangtoeslag?

Wordt u werkloos of stopt u met werken dan heeft u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. 

Daarnaast heeft u nog recht op bufferuren. De bufferuren mag u nog tot het einde van het kalenderjaar gebruiken voor de opvang en kunt u zelf berekenen: Bereken daarvoor eerst uw maximumaantal opvanguren en verminder dit met de uren die uw kind naar de opvang is gegaan. 

Het maximum aantal opvanguren
Als beide ouders werken mag u 140% van de uren van de minst werkende ouder binnen het gezin gebruiken voor de dagopvang en 70% voor de buitenschoolse opvang.

Vragen
Bij vragen over de kinderopvangtoeslag, het berekenen van de bufferuren of het aanpassen van uw contract naar aanleiding van de bufferuren kunnen wij u helpen. Maak een afspraak via: plaatsing@kinderopvanghoorn.nl of 0229 248 770 

Voorbeeld berekenen bufferuren

Als de minst werkende ouder 24 uur per week werkt en u dagopvang afneemt dan kunt u voor 33,6 uur per maand (24*140%) kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u per maand 20 uur kinderopvang afneemt dan houdt u dus 13,6 uur per maand over. Wordt u op 1 juni werkloos en heeft u na 3 maanden nog geen nieuwe baan dan kunt u uw bufferuren opmaken. In dit voorbeeld is dit 8 maanden (5 maanden tot uw werkloosheid en 3 maanden erna). Tot het eind van het kalenderjaar kunt u in totaal 108,8 uur gebruiken voor de kinderopvang (13,6 * 8).

Klik hier voor meer informatie.

Kan het contract met terugwerkende kracht worden opgezegd?
De opvang kan niet met terugwerkende kracht opgezegd worden. Voor opzeggingen blijft het opzegtermijn van een maand van kracht. 

Buitenschoolse opvang (BSO) - 4-12 jaar

Heeft u meer BSO dagen nodig dan u volgens contract heeft?
Heeft u een extra dag BSO nodig, deze kunt u aanvragen via het ouderportaal. Heeft u een structurele uitbreiding van het contract nodig dan kunt u dit aanvragen via plaatsing@kinderopvanghoorn.nl, met een minimale duur van 1 maand.
Zijn de Thema BSOs weer geopend?

De thema BSO’s de Molshoop en het Podium openen vanaf 17 augustus weer. Kinderen worden zoals gebruikelijk vanaf school naar de locatie gebracht.

Heeft u een flexibel contract?
Vraag dan via het ouderportaal de gewenste dagen aan zoals u gewend bent.

Kinderdagverblijf en Peuterspeelschool/zalen - 0-4 jaar

Heeft u meer KDV dagen nodig dan u volgens contract heeft?
Als dit incidenteel is, kunt u via het ouderportaal een extra dag aanvragen. In dat geval zijn de reguliere ruilregels van toepassing. Voor structurele uitbreiding van dagen, vraagt u een mutatie van uw contract aan via plaatsing@kinderopvanghoorn.nl, met een minimaal duur van 1 maand.
Is het ruilen van dagen ook mogelijk bij de Peuterspeelschool /-zaal?
Bij de peuterspeelscholen/-zalen is ruilen van dagen is niet mogelijk. In Koggenland worden er mogelijk (kleine) locaties tijdelijk samengevoegd.

Compensatieregeling

Hoe zit het met de kosten tijdens de sluitingsperiode?
Vanaf 16 maart tot 8 juni geldt de compensatieregeling. Dit betekent dat de eigen bijdrage over deze periode vergoedt zal worden.
Deze regeling geldt ook voor kinderen die minder gebruik kunnen of willen maken van de opvang.
Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage compenseren?
De eigen bijdrage van de ouder is het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag.

De eigen bijdrage voor de kinderopvang krijgt u terug, als u de volledige factuur heeft betaald. De overheid vergoedt tot het maximum uurtarief, daarboven de kinderopvangorganisatie. Het maximum uurtarief is voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen € 8,17 per uur en voor BSO € 7,02 per uur.

De compensatie door de overheid zal vergoed worden over de periode van 16 maart tot 8 juni. Dit bedrag wordt in juli door de SVB rechtstreeks aan ouders uitgekeerd. U wordt hierover geïnformeerd door de SVB en hoeft hier niets voor te doen. Via svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunt u informatie vinden over de vergoeding en de wijze waarop het bedrag wordt berekend.

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag, hoe zit het dan met de compensatieregeling?
Volgens de overheid hebben alle ouders recht op compensatie van het volledige bedrag aan de kosten voor kinderopvang.
Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.
Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?

Op het moment dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag en geen gebruik maakt van een gemeentelijke subsidieregeling moet u zelf contact opnemen met de Belastingdienst. U moet een bezwaar indienen om zo de eigen bijdrage terug te kunnen krijgen.

Op de begroting van het ministerie van SZW is 8,5 miljoen euro gereserveerd voor ouders die nog geen compensatie hebben ontvangen voor de kinderopvang tijdens de corona-lockdown.

Hoe kan ik mijn uurtarief achterhalen?
Het uurtarief is te vinden op uw contract, tevens ontvangt u jaarlijks in november/december het actuele prijsoverzicht voor het komende jaar. U kunt het uurtarief zelf berekenen door het factuurbedrag per opvangvorm te delen door het aantal afgenomen uren in de maand.
Ik heb geen creditfactuur ontvangen?

Dit kan diverse redenen hebben:

  • Wanneer u eigen bijdrage niet hoger is dan het maximaal uurtarief, ontvangt u uw eigen bijdrage terug van de overheid (SVB) en niet van ons. Wij betalen alleen de eigen bijdrage boven maximale uurtarief uit.
  • De compensatieregeling geldt alleen wanneer u uw facturen volledig heeft betaald. Als dit niet het geval is, krijgt u ook niet terug.
  • Uw opvang was gestopt voor 16 maart 2020.
  • U heeft nog een openstaand saldo van voor maart 2020. Wij hebben het bedrag van de teruggave verrekend met uw openstaand saldo
  • U heeft alleen een contract voor tussenschoolse opvang, daarvoor geldt de compensatieregeling niet.
Het bedrag dat ik terug heb gekregen van SKH/SKiK is niet gelijk aan mijn factuurbedrag?

De compensatieregeling geldt alleen voor de periode van sluiting. Daarnaast ontvangt u van SKH/SKiK alleen het bedrag boven het maximale uurtarief terug.

Back To Top