skip to Main Content

SKH Kameleon | KDV | BSO

SKH de Kameleon zit samen met basisschool de Klipper in een gebouw, samen heten we ‘brede school De Bres’. Onze locatie biedt plaats aan een BSO-groep van max. 22 kinderen en de mogelijkheid tot uitbreiding naar drie groepen. In januari 2020 is er een KDV groep voor kinderen van 0-4 jaar geopend bij SKH Kameleon. Deze locatie beschikt over een fantastische natuur ontdektuin.

Binnen spelen
Voor de oudste kinderen (7+ jaar) is er een chill-ruimte waar ze met elkaar kunnen computeren, lezen, spelletjes doen, televisie kijken en gewoon lekker met elkaar kunnen spelen. Naast de groep waar we ons verzamelen na schooltijd hebben we een knutselruimte en een gymzaal waar we gebruik van maken.

Buiten spelen
Er is bij de locatie een natuur ontdektuin die de vindingrijkheid van de kinderen stimuleert en waarin ze optimaal kunnen ontdekken, tuinieren en spelen. Tevens kunnen de kinderen zich volop vermaken op het grote schoolplein en het naastgelegen speel- en voetbalveld.

Activiteitengericht
Op onze locatie werken we activiteitengericht. De activiteiten worden door de kinderen samen met de pm-ers bedacht en zijn heel divers. De wensen van de kinderen staan hierin centraal. Aangeboden wordt: sport en spel, creatieve activiteiten in diverse vormen (schilderen, tekenen, knutselen), koken, muziek, theater, etc. Als ouder kunt u het activiteitenprogramma van de locatie bekijken op het activiteitenbord op de locatie.

BSO op woensdag en in de schoolvakanties
Op woensdagmiddag gaan de kinderen vanuit school naar SKH het Spectrum. Op deze locatie wordt, net als in de vakanties, een activiteitenprogramma aangeboden die meerdere weken loopt. Zo ontmoeten de kinderen van de wijk elkaar en kunnen ze met elkaar samenwerken.

Kinderdagopvang
In januari 2020 is er een KDV groep voor kinderen van 0-4 jaar geopend bij SKH Kameleon. We werken op deze groep nauw samen met de kleuterklassen van Klipper de Bres, we sluiten onder andere aan bij dezelfde thema’s als de kleuters. De overgang naar de basisschool zal voor de kinderen van de KDV groep makkelijker verlopen omdat zij het gebouw, de leerkrachten en klasgenootjes nu al leren kennen.
Deze KDV groep biedt plaats aan maximaal 12 kinderen en is geopend op maandag t/m vrijdag van 7:00 uur tot 18:30 uur.


0229 260 575
kameleon@kinderopvanghoorn.nl

Lees hier het laatste GGD-rapport van SKH de Kameleon BSO.
Lees hier het laatste GGD-rapport van SKH de Kameleon KDV.

Back To Top