skip to Main Content

de Kreek | KDV | Peuterspeelschool | BSO

U vindt hier meer informatie van de opvang bij IKC de Kreek. Er is opvang mogelijk bij twee locaties Roald Dahl en Socrates.

Het duurzame gebouw is volledig van hout en energiezuinig in het gebruik.

 

Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA

In IKC de Kreek bieden wij opvang voor kinderen van 0-12 jaar. Waarbij er groepen zijn bij basisschool Socrates en de Roald Dahlschool.

Bij basisschool Socrates beschikken we over een babygroep (0-3 jaar), twee verticale groepen (0-4 jaar), een 3+ groep (3-4 jaar), twee peuterspeelschoolgroepen (2-4 jaar) en een BSO groep (voor groep 1 en 2, vanaf groep 3 kunnen de kinderen terecht bij de BSO aan de kant van Roald Dahlschool zodat de kinderen uit dezelfde wijk met leeftijdsgenoten kunnen spelen).

Bij de Roald Dahlschool beschikken we over een verticale groepen (0-4 jaar), een peuterspeelschoolgroep (2-4 jaar) en zes BSO groepen (4-12 jaar). Op de BSO groepen zijn de kinderen van de Roald Dahlschool en Socrates welkom.

Wij werken nauw samen met de basisscholen en de Brede School Bibliotheek (BSB). Kinderen die daaraan toe zijn, doen mee met de activiteiten van de kleuterklassen. Dat kan buitenspelen zijn, maar ook samen lezen of in de huishoek spelen. Zo proberen we de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze samenwerking is er met zowel de Socrates als de Roald Dahlschool. We mogen gebruik maken van de BSB, vooral op regenachtige dagen is het heerlijk om in de gezellig ingerichte BSB een boekje (voor) te lezen.

Klik hier om meer te lezen over:

KDV babygroep (0-3 jaar)

Een van de groepen bij basisschool Socrates is speciaal ingericht voor de allerjongste kinderen. Ze kunnen hier rustig op hun eigen niveau de groep ontdekken. Er is een grondbox met spiegelwand en speelwand. Er wordt op deze leeftijd ook al veel aandacht besteed aan het samen lezen. Voorlezen of samen naar plaatjes kijken stimuleert de taalontwikkeling bij jonge kinderen. Voor onze allerkleinsten is er een wieg aanwezig op de groep.

De groep grenst aan het buitenterrein met een mooie natuurtuin en heeft de beschikking over buitenbedjes. Kinderen kunnen hier in de frisse buitenlucht onder toeziend oog van de pedagogisch medewerker (pm-er) lekker slapen en tot rust komen. Fietsen, klauteren, rennen en spelen met zand in de zandbak of zandtaartjes maken in de buitenkeuken; er is genoeg ruimte en buitenspelmateriaal om te spelen. Voor de kleinere kinderen hebben we een plek gecreëerd waar de fietsjes niet kunnen komen; om veilig te kunnen spelen en ontdekken.

KDV verticale groep (0-4 jaar)

Bij de twee locaties zijn de KDV ruimtes is zo ingericht dat de kinderen heerlijk kunnen spelen in diverse hoeken. We werken met de VVE methode Startblokken. Hierbij wordt door middel van spel de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Bij Startblokken gebruiken we thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Voor de baby’s is er een grondbox aanwezig om veilig in te kunnen kruipen en te spelen. Tijdens de activiteiten wordt rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen van baby’s en peuters. Er is een goede samenwerking met de scholen en de leerlingen van school komen met regelmaat langs om voor te lezen aan de kinderen.

KDV 3+ groep (3-4 jaar)

Bij basisschool Socrates hebben we een speciale groep voor kinderen vanaf drie tot vier jaar oud. Onze ervaring heeft ons geleerd dat driejarige kinderen een grote stap in hun ontwikkeling zetten. Ze hebben behoefte aan gerichte spelactiviteiten en oefenen met vaardigheden die hen straks op de basisschool goed van pas komen. Hun leerbehoefte wordt groter en hun spel complexer. Ze zijn in toenemende mate in staat om echt samen te spelen en te leren van elkaar. In de groep bieden we een omgeving aan waarin deze natuurlijke leerbehoefte alle ruimte krijgt en de materialen zijn afgestemd op hun leeftijd.

De brede ontwikkeling staat voorop bij de peuters. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en zelfstandigheid versterken gaan hand in hand. De basis van ontwikkeling is nieuwsgierigheid, jezelf durven uiten, samen willen spelen en zelfvertrouwen.

In de groep bieden we activiteiten aan die verbonden zijn aan een onderwerp uit het dagelijkse leven van de peuter, geordend in een thema. Gebleken is dat daarmee de spelbetrokkenheid sterk vergroot. Kinderen doen niets liever dan spelen en door middel van spelactiviteiten geven we ze de beste kansen op leer- en ontwikkelingsprocessen. De spelactiviteiten variëren van rollenspel tot schrijfactiviteit, van bouwen en construeren tot gespreksactiviteiten.

Peuterspeelschool (2-4 jaar)

Bij beide basisscholen hebben we verschillende groepen voor de peuterspeelscholen.

Jonge kinderen ontwikkelen zich en leren door (samen)spelen met andere kinderen en volwassenen in een uitdagende en kindvriendelijk ingerichte ruimte. In een veilige en vertrouwde omgeving, waar ook de ouders volop betrokken zijn en kunnen leren hoe ze hun kind ondersteunen in hun ontwikkeling.

Twee- en driejarigen spelen met plezier en voelen zich prettig bij het aanbod en in de ruimte waar ze samenspelen. Met extra aanbod maken kinderen grote stappen vooruit in de ontwikkeling. De kinderen komen per week minimaal twee dagdelen van elk 4 uur naar de peuterspeelzaal. Tijdens de vakanties zijn wij gesloten. Meer informatie vindt u op www.peuterspeelscholen.nl

BSO (4-12 jaar)

Ieder BSO kind wordt ingedeeld in een basisgroep, de jonste kinderen van groep 1 en 2 zitten met de BSO gevestigd in hun eigen school. Vanaf groep 3 zijn de kinderen van beide basisscholen samen gevoegd in leeftijdsgroepen. De groepen zijn ingedeeld op de leeftijden: 4-6 jaar, 6-8 jaar en 8-12 jaar. Elke groepsruimte is aangepast aan de leeftijd van de kinderen die daar spelen, zo hebben we in de groep 4-6 jaar een knuffelhoek. In deze hoek liggen matrassen op de grond met veel kussens. Hier kunnen de kinderen rustig liggen en lezen, maar ook kunnen ze hier voorzichtig stoeien zonder zich te bezeren. Door ons open-deurenbeleid kunnen de kinderen van elke hoek gebruik maken. In de groepsruimte voor kinderen van 8-12 jaar is er een chill-hoek ingericht.

Daarnaast is er dagelijks een aanbod van activiteiten waaraan de kinderen, als ze dat willen, kunnen meedoen. De activiteiten gebeuren altijd onder begeleiding van één of meer pm-ers. Op deze manier kunnen kinderen de activiteit kiezen die bij hen past en waar de behoefte ligt.

De buitenruimte van de BSO is deels ingericht als natuur ontdektuin. We maken gebruik van de schoolpleinen om sport- en spelactiviteiten te organiseren of voor vrij spel. Ook maken we gebruik van het Johan Cruyff Court aan de overkant. Daarnaast bieden wij service aan om uw kind naar de sportvereniging te brengen.

 

 

0229 743 103
kreek@kinderopvanghoorn.nl

Lees hier de laatste GGD-rapportage van KDV de Kreek (Meetketting 1).
Lees hier het laatste  GGD-rapport voor de KDV de Keek (Meetketting 5).
Lees hier de laatste GGD-rapportage van BSO de Kreek.

  

Back To Top