SKH de Kreek | KDV | TSO | BSO

SKH de Kreek is gevestigd in basisschool Roald Dahl, die gekoppeld is aan MFA de Kreek. Het duurzame gebouw is volledig van hout en energiezuinig in het gebruik. Wij bieden opvang aan 1 KDV groep (0-4 jaar) en 5 BSO groepen (4-12 jaar) met kinderen van basisschool Socrates en Roald Dahl.

Binnen spelen

De KDV ruimte is zo ingericht dat de kinderen heerlijk kunnen spelen in diverse hoeken. We werken met de VVE methode Startblokken. Hierbij wordt door middel van spel de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Bij Startblokken gebruiken we thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Voor de baby’s is er een grondbox aanwezig om veilig in te kunnen kruipen en te spelen. Vanuit de groep kunnen de kinderen door het raam naar de spelende schoolkinderen kijken, dat is heel leuk als je broer of zus daar zit. Het lokaal van de jongste BSO kinderen grenst aan het KDV lokaal. Dit is ideaal voor kinderen die bijna vier worden en zo makkelijk de overstap kunnen maken naar de BSO. Er is een goede samenwerking met de scholen en de leerlingen van school komen met regelmaat langs om voor te lezen aan de kinderen.

De BSO groepen zijn op leeftijd ingedeeld. Elke groep heeft verschillende hoeken, zo hebben we in de groep Krekels (4 t/m 5 jaar) een knuffelhoek. In deze hoek liggen matrassen op de grond met veel kussens. Hier kunnen de kinderen rustig liggen en lezen, maar ook kunnen ze hier voorzichtig stoeien zonder zich te bezeren. Door ons open-deurenbeleid kunnen de kinderen van elke hoek gebruik maken. Voor de groep Koekedief (8 t/m 12 jaar) is er een eigen chill-hoek ingericht. Naast deze groepsindeling, mogen we gebruik maken van de Brede School Bibliotheek. Vooral op regenachtige dagen is het heerlijk om in de gezellig ingerichte BSB een boekje (voor) te lezen.

Buiten spelen

De kleinste kinderen kunnen buiten spelen op een afgeschermd gedeelte van het plein of op het plein van de peuterspeelzaal. De oudere peuters mogen met de pedagogisch medewerkster ook spelen op het schoolplein, daar kunnen ze klimmen en klauteren.

De buitenruimte voor de BSO is deels ingericht als natuur ontdektuin. We maken gebruik van het schoolplein van basisschool Roald Dahl om sport- en spelactiviteiten te organiseren en waar de kinderen lekker vrij kunnen spelen. Of we maken gebruik van het Johan Cruyff Court aan de overkant. Verder bieden wij service aan om uw kind naar de sportvereniging te brengen.

Activiteitengericht
Ieder BSO kind heeft zijn eigen basisgroep waar hij eet- en drinkmomenten heeft en altijd naar terug kan keren als veilige basis. Hiernaast kan uw kind per dag zelf kiezen waar hij/zij heen gaat om mee te doen met de activiteiten die worden aangeboden. De activiteiten gebeuren altijd onder begeleiding van één of meer pedagogisch medewerksters. Op deze manier kunnen kinderen altijd de activiteit kiezen die bij hen past en waar de behoefte ligt.

0229 743 103
kreek@kinderopvanghoorn.nl

Lees hier de laatste GGD-rapportage van KDV de Kreek.
Lees hier de laatste GGD-rapportage van BSO de Kreek.