skip to Main Content

Socrates | Maatwerkgroep | KDV | Peuterspeelschool | BSO

Socrates bevindt zich in MFA de Kreek en maakt deel uit van IKC de Kreek. Het duurzame gebouw is volledig van hout en energiezuinig in het gebruik.

Bij IKC Socrates beschikken we over een babygroep (0-3 jaar), twee verticale groepen (0-4 jaar), een 3+ groep (3-4 jaar), twee peuterspeelschoolgroepen (2-4 jaar) en een BSO groep (voor groep 1 en 2, vanaf groep 3 kunnen de kinderen terecht bij de BSO aan de kant van de Roald Dahl school zodat de kinderen uit dezelfde wijk met leeftijdsgenoten kunnen spelen).

Wij werken nauw samen met de basisschool. Kinderen die daaraan toe zijn, doen mee met de activiteiten van de kleuterklassen. Dat kan buitenspelen zijn, in de gymzaal, maar ook op het leerplein, samen lezen of in de huishoek spelen. Zo proberen we de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA

Buiten
Alle groepen grenzen aan het buitenterrein met een mooie natuurtuin en heeft de beschikking over buitenbedjes. Kinderen kunnen hier in de frisse buitenlucht onder toeziend oog van de pedagogisch medewerker (pm-er) lekker slapen en tot rust komen. Fietsen, klauteren, rennen en spelen met zand in de zandbak of zandtaartjes maken in de buitenkeuken; er is genoeg ruimte en buitenspeelmateriaal om te spelen. Voor de kleinere kinderen hebben we een plek gecreëerd waar de fietsjes niet kunnen komen; om veilig te kunnen spelen en ontdekken.

 

Klik hier om meer te lezen over:

Maatwerkgroep Bonte Koe (0-4 jaar)
Maatwerkgroep Bonte Koe, Lage Hoek 71 te Zwaag

In de Bangert Oosterpolder, nabij MFA de Kreek, bevindt zich de Maatwerkgroep Bonte Koe van Socrates. Deze maatwerkgroep biedt flexibele opvang voor kinderen van 0-4 jaar en is geopend van 6.00 – 19.30 uur.

Werkt u in de zorg en moet u vaak vroeg beginnen of laat eindigen met werken? Moet u vroeg vertrekken om op tijd op het werk te zijn? Wilt u minder uren per dag afnemen en de uren zelf inplannen? Of werkt u in het onderwijs en hebt u alle schoolvakanties vrij? Dan is de Maatwerkgroep iets voor u!

De Maatwerkgroep biedt:

  • Openingstijden van 6.00 tot 19.30 uur.
  • Bij de Maatwerkgroep heeft u 4 onbetaalde vakantieweken per jaar en neemt u 48 betaalde opvangweken af per jaar.
  • Het minimum aantal opvanguren per week is 8, af te nemen op 1 dag of op 2 dagen per week waarbij zelf de opvangtijden kunnen worden ingepland.
  • Voedzame, warme maaltijd tijdens de lunch.

De opvang is heel flexibel af te nemen. Denk bijvoorbeeld aan: maandag van 10.00 tot 15.00 uur, donderdag van 6.30 uur tot 19.00 uur, vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur. Ouders die werkzaam zijn in het onderwijs kunnen in de overige vakantieweken het minimum van 8 uur per week afnemen en in schoolweken bijvoorbeeld 3 dagen.

Als u geïnteresseerd bent in de Maatwerkgroep Bonte Koe van Socrates, neemt u dan contact op voor een vrijblijvende rondleiding.KDV babygroep (0-3 jaar)

Een van de groepen bij basisschool Socrates is speciaal ingericht voor de allerjongste kinderen. Ze kunnen hier rustig op hun eigen niveau de groep ontdekken. Er is een grondbox met spiegelwand en speelwand. Er wordt op deze leeftijd ook al veel aandacht besteed aan het samen lezen. Voorlezen of samen naar plaatjes kijken stimuleert de taalontwikkeling bij jonge kinderen. Voor onze allerkleinsten is er een wieg aanwezig op de groep.KDV verticale groep (0-4 jaar)

De twee verticale ruimtes zijn zo ingericht dat kinderen heerlijk kunnen spelen in diverse hoeken. We werken met de VVE methode Startblokken. Hierbij wordt door middel van spel de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Bij Startblokken gebruiken we thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Voor de baby’s is er een grondbox aanwezig om veilig in te kunnen kruipen en te spelen. Tijdens de activiteiten wordt rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen van baby’s en peuters. Er is een goede samenwerking met de scholen en de leerlingen van school komen met regelmaat langs om voor te lezen aan de kinderen.KDV 3+ groep (3-4 jaar)

Bij IKC Socrates hebben we een speciale groep voor kinderen vanaf drie tot vier jaar oud. Onze ervaring heeft ons geleerd dat driejarige kinderen een grote stap in hun ontwikkeling zetten. Ze hebben behoefte aan gerichte spelactiviteiten en oefenen met vaardigheden die hen straks op de basisschool goed van pas komen. Hun leerbehoefte wordt groter en hun spel complexer. Ze zijn in toenemende mate in staat om echt samen te spelen en te leren van elkaar. In de groep bieden we een omgeving aan waarin deze natuurlijke leerbehoefte alle ruimte krijgt en de materialen zijn afgestemd op hun leeftijd.

De brede ontwikkeling staat voorop bij de peuters. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en zelfstandigheid versterken gaan hand in hand. De basis van ontwikkeling is nieuwsgierigheid, jezelf durven uiten, samen willen spelen en zelfvertrouwen.

In de groep bieden we activiteiten aan die verbonden zijn aan een onderwerp uit het dagelijkse leven van de peuter, geordend in een thema. Gebleken is dat daarmee de spelbetrokkenheid sterk vergroot. Kinderen doen niets liever dan spelen en door middel van spelactiviteiten geven we ze de beste kansen op leer- en ontwikkelingsprocessen. De spelactiviteiten variëren van rollenspel tot schrijfactiviteit, van bouwen en construeren tot gespreksactiviteiten.Peuterspeelschool (2-4 jaar)

Bij IKC Socrates hebben wij 2 VVE peuterspeelschoolgroepen.

Jonge kinderen ontwikkelen zich en leren door (samen)spelen met andere kinderen en volwassenen in een uitdagende en kindvriendelijk ingerichte ruimte. In een veilige en vertrouwde omgeving, waar ook de ouders volop betrokken zijn en kunnen leren hoe ze hun kind ondersteunen in hun ontwikkeling.

Twee- en driejarigen spelen met plezier en voelen zich prettig bij het aanbod en in de ruimte waar ze samenspelen. Met extra aanbod maken kinderen grote stappen vooruit in de ontwikkeling. De kinderen komen per week minimaal twee dagdelen van elk 4 uur naar de peuterspeelzaal. Tijdens de va

kanties zijn wij gesloten. Meer informatie vindt u op www.peuterspeelscholen.nl


BSO (4-12 jaar)

Ieder BSO kind wordt ingedeeld in een basisgroep, de jongste kinderen van groep 1 en 2 zitten met hun groepen beneden dicht bij hun eigen klas, zo voelt dit als een bekende en vertrouwde omgeving. Vanaf groep 3 zitten de kinderen boven in IKC Socrates. We werken daar met een activiteitenprogramma waar de kinderen zelf hun middagactiviteit kunnen kiezen We maken gebruik van het leerplein en de verschillende ruimtes in de Kreek, gekoppeld aan IKC Socrates, waar we verschillende activiteiten aanbieden, denk hierbij aan koken, handvaardigheid, sport & spel en theater-achtige activiteiten in de speelzaal.

Daarnaast is er dagelijks een aanbod van activiteiten waaraan de kinderen, als ze dat willen, kunnen meedoen. De activiteiten gebeuren altijd onder begeleiding van één of meer pm’ers. Op deze manier kunnen kinderen de activiteit kiezen die bij hen past en waar hun behoefte ligt.

De buitenruimte van de BSO is ingericht als natuur ontdektuin. We maken gebruik van de schoolpleinen om sport- en spelactiviteiten te organiseren of voor vrij spel. Binnen maken wij gebruik van de gymzaal, om sport- en spelactiviteiten te ondernemen.0229 707 721
socrates@kinderopvangwestfriesland.nl

Lees hier het laatste GGD-rapport voor het KDV.
Lees hier het laatste GGD-rapport voor het KDV Maatwerkgroep.
Lees hier de laatste GGD-rapportage van de BSO.

Back To Top