Wat betaalt u voor uw kinderopvang in 2018?

Kinderdagverblijf

 

1e kind Als ouders voor meer dan 1 kind gebruik maken van kinderopvang, dan wordt het kind met het hoogst aantal uren kinderopvang als het eerste kind beschouwd! Andere kinderen worden als tweede en volgende kinderen beschouwd. Als sprake is van meerdere kinderen met hetzelfde aantal uren dan wordt het kind met de laagste kosten voor kinderopvang als eerste kind beschouwd.

2e en volgende
kinderen

Kosten per maand Dit zijn de kosten per maand zonder aftrek van de toeslag van de Belastingdienst.

Aantal hele dagen per week  Vul hier in hoeveel hele dagen uw 1e kind naar het kinderdagverblijf gaat.  Vul hier in hoeveel hele dagen uw 2e en evt. volgende kind(eren) bij elkaar opgeteld naar het kinderdagverblijf gaan.Voorbeeld:U heeft 3 kinderen die alle drie 1 hele dag naar het kinderdagverblijf gaan. U vult dan in: aantal hele dagen = 2.Namelijk: 2 kinderen x 1 hele dag is 2 hele dagen (uw eerste kind heeft u in de linker kolom ingevuld). € 0,00
Aantal ochtenden per week  Vul hier in hoeveel halve dagen uw 1e kind naar het kinderdagverblijf gaat.  Vul hier in hoeveel halve dagen uw 2e en evt. volgende kind(eren) bij elkaar opgeteld naar het kinderdagverblijf gaan.Voorbeeld:U heeft 3 kinderen die alle drie 2 halve dagen per week naar het kinderdagverblijf gaan. U vult dan in: aantal halve dagen = 4.Namelijk: 2 kinderen x 2 halve dagen = 4 halve dagen (uw eerste kind heeft u in de linker kolom ingevuld). € 0,00
Aantal middagen per week  Vul hier in hoeveel halve dagen uw 1e kind naar het kinderdagverblijf gaat.  Vul hier in hoeveel halve dagen uw 2e en evt. volgende kind(eren) bij elkaar opgeteld naar het kinderdagverblijf gaan.Voorbeeld:U heeft 3 kinderen die alle drie 2 halve dagen per week naar het kinderdagverblijf gaan. U vult dan in: aantal halve dagen = 4.Namelijk: 2 kinderen x 2 halve dagen = 4 halve dagen (uw eerste kind heeft u in de linker kolom ingevuld). € 0,00

Voorschoolse opvang

 

1e kind Als ouders voor meer dan 1 kind gebruik maken van kinderopvang, dan wordt het kind met het hoogst aantal uren kinderopvang als het eerste kind beschouwd! Andere kinderen worden als tweede en volgende kinderen beschouwd. Als sprake is van meerdere kinderen met hetzelfde aantal uren dan wordt het kind met de laagste kosten voor kinderopvang als eerste kind beschouwd.

2e en volgende
kinderen

Kosten per maand Dit zijn de kosten per maand zonder aftrek van de toeslag van de Belastingdienst.

   Zoek hier de school van uw 1e kind.
Maandag Plaats een vinkje bij de weekdagen dat uw 1e kind naar de VSO gaat.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
 Zoek hier de school van uw 2e en evt. volgende kind(eren). Let op: als uw 2e en evt. volgende kind(eren) niet naar dezelfde school gaan, kunt u dit niet in 1 berekening doen. U zult twee keer een berekening uit moeten voeren en daarna zelf de twee resultaten bij elkaar optellen.
Maandag Vul hier in hoeveel kinderen (2e en evt. volgende kind(eren)) er per weekdag naar de VSO gaan.Voorbeeld:Uw 2e en 3e kind gaan beide maandag en woensdag naar de VSO. U vult dan in: maandag = 2 en woensdag = 2.Namelijk: het 2e + 3e kind (dus 2 kinderen) gaan naar de VSO op maandag en woensdag.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
€ 0,00

Naschoolse opvang

 

1e kind Als ouders voor meer dan 1 kind gebruik maken van kinderopvang, dan wordt het kind met het hoogst aantal uren kinderopvang als het eerste kind beschouwd! Andere kinderen worden als tweede en volgende kinderen beschouwd. Als sprake is van meerdere kinderen met hetzelfde aantal uren dan wordt het kind met de laagste kosten voor kinderopvang als eerste kind beschouwd.

2e en volgende
kinderen

Kosten per maand Dit zijn de kosten per maand zonder aftrek van de toeslag van de Belastingdienst.

   Zoek hier de school van uw 1e kind.
 Zoek hier het aantal weken op dat u contractueel heeft vastgelegd voor de NSO voor uw 1e kind.
Maandag Plaats een vinkje bij de weekdagen dat uw 1e kind naar de NSO gaat.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
 Zoek hier de school van uw 2e en evt. volgende kind(eren). Let op: als uw 2e en evt. volgende kind(eren) niet naar dezelfde school gaan, kunt u dit niet in 1 berekening doen. U zult twee keer een berekening uit moeten voeren en daarna zelf de twee resultaten bij elkaar moeten optellen.
 Zoek hier het aantal weken op dat u contractueel heeft vastgelegd voor de NSO voor uw 2e en evt. volgende kind(eren).
Maandag Vul hier in hoeveel kinderen (2e en evt. volgende kind(eren)) er per weekdag naar de NSO gaan.Voorbeeld:Uw 2e en 3e kind gaan beide maandag en woensdag naar de NSO. U vult dan in: maandag = 2 en woensdag = 2.Namelijk: het 2e + 3e kind (dus 2 kinderen per dag) gaan naar de NSO op maandag en woensdag.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
€ 0,00

Opa&Oma pakket

 

1e kind Als ouders voor meer dan 1 kind gebruik maken van kinderopvang, dan wordt het kind met het hoogst aantal uren kinderopvang als het eerste kind beschouwd! Andere kinderen worden als tweede en volgende kinderen beschouwd. Als sprake is van meerdere kinderen met hetzelfde aantal uren dan wordt het kind met de laagste kosten voor kinderopvang als eerste kind beschouwd.

2e en volgende
kinderen

Kosten per maand Dit zijn de kosten per maand zonder aftrek van de toeslag van de Belastingdienst.

Kinderdagverblijf € 0,00
Buitenschoolse Opvang € 0,00
 
Toetsingsinkomen
(gezamenlijk inkomen)
€  Vul hier het bruto jaarinkomen in van beide ouders/verzorgers bij elkaar opgeteld.
Kosten bruto
€ 0,00 Deze kosten zijn de kosten per maand waarop de toeslag van de Belastingdienst nog niet in mindering is gebracht.
Kosten netto
€ 0,00 Deze kosten zijn de kosten per maand minus de toeslag van de Belastingdienst. Dit is dus het bedrag dat u zelf bij moet dragen.
Let op:

Het arbeidscontract van de ouder/verzorger met de minste contracturen is leidend voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

U kunt voor de dagopvang over 140% (dus maal 1,4) en voor de buitenschoolse opvang over 70% (dus maal 0,7) van de gewerkte uren een tegemoetkoming in de kosten aanvragen.

Voorbeeld: De ouder/verzorger met de minste contracturen werkt 20 uur per week. U kunt dan voor de dagopvang over 28 uur (nl. 20 uur x 1,4) en voor de BSO 14 uur (nl. 20 uur x 0,7) kinderopvangtoeslag aanvragen.

Met de uitkomsten van de calculatiemodule op deze pagina kunt u bovenstaande dus berekenen voor uw persoonlijke situatie.

Heeft u hier nog vragen over, neemt u dan gerust contact op met de afdeling financiën van SKH, tel. 0229 285 867.

Aan de bedragen van deze calculator kunnen geen rechten worden ontleend.