skip to Main Content

Maatregelen bij personeelstekort

Zoals in de media steeds vaker naar voren komt, ontstaan er steeds meer problemen om voldoende personeel in te kunnen zetten, zodat groepen open kunnen blijven. We doen er alles aan om onze locaties en groepen open te houden. Maar door de richtlijnen van het RIVM en de toename van verkoudheden in de herfst, verwachten we een personeelstekort.

Een locatie of groep sluiten doen we pas als alle andere opties benut zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke opties als er een personeelstekort ontstaat om bovengenoemde reden:

Kinderdagverblijf of peutergroep

 • Het samenvoegen van groepen op eigen locatie. We streven ernaar dat er van elke groep minimaal één vaste pedagogisch medewerker (pm-er) aanwezig is. Ook kan het gebeuren dat uw kind naar een andere stamgroep wordt overgeplaatst. Dat doen we alleen bij oudere kinderen en als wij inschatten dat uw kind dit goed aankan.
 • De beroepskracht kind ratio (BKR) is door de GGD tijdelijk versoepeld met 25%. Wat houdt dit in voor de verschillende groepen?
  Babygroepen (0-1 jaar): er mogen vier baby’s onder 1 jaar opgevangen worden per pm-er, waar dit normaal drie baby’s zijn.
  Peutergroepen (2-4 jaar): er mogen 10 peuters opgevangen worden per pm-er, waar dit normaal 8 zijn.
  Verticale groepen (0-4 jaar): er mogen 13 kinderen in een verticale groep worden opgevangen met 2 pm-ers, waar dit normaal 11 kinderen zijn.

Buitenschoolse opvang (BSO) 

 • Het samenvoegen van BSO-groepen op eigen locatie. Ook kan het gebeuren dat uw kind naar een andere basisgroep wordt overgeplaatst.
 • Het samenvoegen van BSO-groepen op de vakantielocatie. In dit geval wordt de niet-vakantie locatie gesloten.
 • In beide situaties wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een bekende omgeving én vertrouwde pm-ers voor de kinderen.
 • De beroepskracht kind ratio (BKR) is door de GGD tijdelijk versoepeld met 25%. Wat houdt dit in op de BSO? Er mogen tijdelijk 13 kinderen in een BSO-groep worden opgevangen met 1 pm-er, waar dit normaal 11 kinderen zijn.

Met deze versoepeling hoopt de GGD te voorkomen dat locaties moeten sluiten, waardoor ook andere sectoren te maken krijgen met het probleem dat ouders vanwege gesloten kinderopvang niet naar het werk kunnen.

De personeelskrapte in de kinderopvang is een landelijk probleem, waaraan ook het NOS journaal vorige week aandacht besteedde: https://www.npostart.nl/nos-journaal/10-09-2020/POW_04505070

We doen er alles aan om onze groepen en locaties open te houden, eventueel met hulp van de bovengenoemde maatregelen. Het welbevinden van de kinderen staat altijd voorop en er wordt per situatie bekeken hoe de opvang het beste geregeld kan worden.

Back To Top