skip to Main Content

Nieuw Privacyreglement

SKH heeft een nieuw Privacyreglement, opgezet conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Back To Top