skip to Main Content

SKH, SKiK en SPK samen verder

Per 1 januari 2018 zijn Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH), Stichting Kinderopvang Koggenland (SKiK) en Stichting Peuterpeelzalen Koggenland (SPK) samen verder gegaan. SKiK en SPK zijn juridisch in 2017 al gefuseerd naar één organisatie: SKiK. Deze organisatie blijft in 2018 als zelfstandige stichting bestaan, maar valt sinds 1 januari onder de directie en het bestuur van SKH.

Als maatschappelijke organisaties zijn zowel SKH, SKiK als SPK gericht op de kwaliteit van het aanbod voor kinderen. Door deze samenvoeging is er een goede basis voor voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie. We zetten ons in voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij hechten wij grote waarde aan de intensieve samenwerking met partners als onderwijs, zorg en welzijn en de gemeente.

Back To Top