skip to Main Content

Start landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’

Kinderopvang zoekt veel nieuwe medewerkers
Start landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’
‘Kinderopvang heeft een heel belangrijke plek in onze maatschappij. Voor kinderen én ouders’. Dit zegt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) bij de start van de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’. De campagne van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang die vandaag begint, heeft als doel nieuwe medewerkers aan te trekken én de huidige pedagogisch medewerkers te behouden.

Betekenisvol werk voor kind én ouder
Waardering voor alle pedagogisch medewerkers is zeker op zijn plaats. Want werken in kinderopvang is betekenisvol werk, waarmee je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. ‘Pedagogisch medewerkers maken echt het verschil voor kinderen’, zegt Van Ark. Kinderopvang ondersteunt ouders in het spitsuur van hun leven om werk en gezin te kunnen combineren. Pedagogisch medewerkers zijn de experts als het gaat om de ontwikkeling van het jonge kind. Ze zorgen dat kinderen met alle achtergronden dezelfde start krijgen. Ook ouders hebben belang bij professionele kinderopvang met pedagogisch medewerkers die het gesprek aangaan over de ontwikkeling van hun kind.

Kinderen vangen zoveel op
Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen en is zoveel meer dan opvang alleen. Kinderen en hun ouders bedanken in de campagne hun eigen pedagogisch medewerkers voor alles wat ze dankzij hen opvangen. Zoals nieuwe woorden, mooie complimenten, liefde voor tekenen, maar ook hoe ze problemen kunnen oplossen.

Kinderopvang dankzij jou
De website kinderopvangdankzijjou.nl vormt het hart van de campagne. Hierop staat een test om te ontdekken of werken in kinderopvang bij iemand past. Bovendien zijn hier alle vacatures bij kinderopvangorganisaties in de buurt verzameld. Daarnaast biedt de website informatie over omscholen, opnieuw aan de slag of het werk combineren met een andere baan of studie. Als er één boodschap is die bijblijft, dan is het dat werken in de kinderopvang waardevol is en de branche genoeg plek heeft voor nog meer gemotiveerde pedagogisch medewerkers.

Werken in de kinderopvang iets voor jou? Kijk naar ons vacatureaanbod of neem contact op met P&O via: sollicitatie@kinderopvangwestfriesland.nl

 

Back To Top