skip to Main Content

Waarom is maatschappelijke kinderopvang goed voor alle kinderen?

Waarom is maatschappelijke kinderopvang goed voor alle kinderen?

Kinderopvang vervult een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen.
Omdat kinderopvang zoveel kan betekenen voor kinderen vindt Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) dat alle kinderen hier een aantal dagdelen per week recht op hebben en dat kinderopvang betaalbaar zou moeten zijn voor alle ouders; werkend of werkzoekend. Vandaar dat maatschappelijke kinderopvangorganisaties kinderopvang aanbieden ook in wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wel hard nodig hebben. Om dit te realiseren zouden rendementen verdiend in de kinderopvang niet weg mogen vloeien uit de sector. Daarom zijn wij lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).

Meer hierover is te lezen op:
https://www.kinderopvanghoorn.nl/bmk/

Back To Top