‘SKH biedt ieder kind de ruimte om zich, in eigen tempo,
in een veilige omgeving door spel en ontdekking te ontwikkelen.’

Spelend leren
Kinderopvang is meer dan kinderspel en kinderspel is meer dan alleen maar een leuk tijdverdrijf. Het spelen van en met kinderen is leerzaam! Er wordt door kinderen van alles geoefend tijdens het spelen. Het ene spel is het andere niet. De basis voor spel dat tot groei en ontwikkelingssprongen leidt is de spelbetrokkenheid bij het kind. Wat stimuleert hun natuurlijke nieuwsgierigheid en ondernemingslust? De inrichting van de ruimte, de materialen én de rol van de pedagogisch medewerker zijn hiervoor van groot belang. De vier opvoeddoelen die we vanuit de wet nastreven vormen voor ons de basis van onze pedagogische visie.

“It takes a village to raise a child”

Partnerschap
Ouders hebben de regie in de opvoeding van hun kind. Onderwijs en kinderopvang zijn hierin partners. Voor SKH betekent partnerschap dat er sprake is wederzijds respect en dat we steeds het gesprek aangaan over wat ieder kind nodig heeft. Iedere partner brengt een eigen deskundigheid mee en we vertrouwen op de deskundigheid van ouders om samen met ons de beste keuzes te maken.

Openheid
Ouders vertrouwen hun kinderen aan ons toe! Partners stoppen tijd en energie in projecten die we samen ondernemen om ouders en kinderen nog meer te kunnen bieden. Hier zijn we zuinig op en om het vertrouwen van anderen in ons te behouden is ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’ het uitgangspunt.

Verbonden
De basis van ontwikkeling is een veilige, warme relatie. Als kinderen zich niet veilig voelen bij ons dan komt het niet tot groei. Dat geldt ook voor ouders. We willen dat onze locaties plekken zijn waar iedereen zich welkom voelt. Pedagogisch medewerkers zetten zich in om ouders en kinderen te leren kennen.

Idealen
Voor SKH is kinderopvang een woord dat de lading niet dekt. Het gaat om meer dan opvang of oppas. De wereld is veranderd, kinderen van nu leven in een wereld die er al wezenlijk anders uitziet dan die van de tijd dat hun ouders peuter waren. We kunnen een bijdrage leveren aan het versterken van kinderen om hun plek in hun wereld, in hun tijd in te nemen. We willen ze graag een sterk zelfbeeld en onderzoekende instelling meegeven. En respect voor verschillen en de sociale vaardigheden om zich in verschillende situaties te redden. Dat stelt ook hoge eisen aan de kwaliteit van onze medewerkers. We zetten in op continue bijscholing en versterking van de zelfstandigheid van individuele medewerkers en teams.

Wij zijn vooruitstrevend in de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC). Meer info zie: www.kindcentra2020.nl

Wijkgericht
Met het ouder worden wordt de leefomgeving van een kind ook steeds groter. Het groeit op in een wijk en de kinderopvang is daar deel van. We geloven dat het voor kinderen goed is als ze de verbinding voelen tussen de volwassenen in hun omgeving. Daarom zijn we actief in de wijk, zoeken we aansluiting bij partners in de wijk en trekken we als het even kan ook met de kinderen de wijk in.

Onze partners: