skip to Main Content

‘SKH biedt ieder kind de ruimte om zich, in eigen tempo,
in een veilige omgeving door spel en ontdekking te ontwikkelen.’

De vier opvoeddoelen die we vanuit de wet nastreven vormen voor ons de basis van onze pedagogische visie. Daarnaast hebben wij zes pijlers die centraal staan binnen het beleid van SKH. Deze pijlers zijn; spelend leren, partnerschap, openheid, verbonden, idealen en wijkgericht.

Spelend leren
Kinderopvang is meer dan kinderspel en kinderspel is meer dan alleen maar een leuk tijdverdrijf. Het spelen van en met kinderen is leerzaam! Er wordt door kinderen van alles geoefend tijdens het spelen, zoals delen, ordenen, wachten en luisteren. Om het spel zo ‘rijk’ te maken bieden we kinderen tijd, ruimte en divers spelmateriaal. Maar een kind leert pas echt als het helemaal opgaat in de activiteit. De natuurlijke nieuwsgierigheid, concentratie en ondernemingslust komt naar voren bij hoge spelbetrokkenheid. De inrichting van de ruimte, de materialen én de rol van de pedagogisch medewerker zijn hiervoor van groot belang.

Partnerschap
Ouders hebben de regie in de opvoeding van hun kind. Kinderopvang en onderwijs zijn hierin partners. Kinderen hebben te maken met verschillende opvoedomgevingen. Verschillen zijn er natuurlijk altijd, maar we willen in het belang van het kind onze benadering afstemmen. Voor SKH betekent partnerschap dat er sprake is van wederzijds respect en dat we steeds het gesprek aangaan over wat ieder kind nodig heeft. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een leefomgeving waarin kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en waar problemen gezamenlijk worden aangepakt.

“It takes a village to raise a child”

Openheid
We realiseren ons dat ouders hun kinderen aan onze zorg toevertrouwen. Dat vertrouwen vraagt van ons dat we open zijn over hoe we dit doen. Daarom werken wij volgens: zeggen wat we doen en doen wat we zeggen! Dit geldt ook voor de manier waarop we met kinderen omgaan. Mogelijke risico’s bespreken we met ouders en kinderen en samen bepalen we hoe we hier mee omgaan. Feedback en klachten zien we als signalen om onszelf en de samenwerking met ouders te verbeteren.

Verbonden
Om een omgeving te zijn waar kinderen en ouders zichzelf kunnen zijn, waar kinderen in alle opzichten kunnen groeien, is verbondenheid met elkaar een voorwaarde. Onze medewerkers zijn professionals en zijn betrokken bij ieder kind en iedere ouder in hun groep. We verbinden ons met de wereld en de ervaringen van het kind, om ieder kind te laten voelen dat het meer dan welkom is. Als kinderen zich veilig, beschermd en gehoord voelen, komen zij tot groei.

Idealen
Voor SKH is kinderopvang een woord dat de lading niet dekt. Het gaat om meer dan opvang of oppas. De wereld verandert continu en kinderen van nu groeien op in een wereld die er anders uitziet dan die van hun ouders. We willen bijdragen aan een samenleving waarin de kinderen nu en later als volwassenen een positieve rol spelen. We willen kinderen graag een sterk zelfbeeld en een onderzoekende instelling meegeven. Daarnaast vinden wij respect voor verschillen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden om zich in verschillende situaties te redden belangrijk. Dat stelt ook hoge eisen aan de kwaliteit van onze medewerkers. We zetten in op continue bijscholing en versterking van de zelfstandigheid van individuele medewerkers en teams.

Daarnaast zijn wij vooruitstrevend in de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC). Meer info zie: www.kindcentra2020.nl

Wijkgericht
Met het ouder worden wordt de leefomgeving, de wijk, steeds belangrijker. We zijn samen verantwoordelijk voor het zorgen voor een omgeving waar ieder kind veilig kan spelen, waar het kind de weg kent en weet wat er wel en niet kan. De wijk is ook de plaats waar een kind de ervaring krijgt van samenleven in een gemeenschap, waar we leuke dingen samen doen maar ook voor elkaar zorgen als dat nodig is. Daarom zijn we actief in de wijk, zoeken we aansluiting bij partners in de wijk en trekken we als het even kan ook met de kinderen de wijk in.

Onze partners:

Back To Top