SKH biedt de hoogst mogelijke kwaliteit in de kinderopvang

Naast het uitgebreide pedagogisch beleid heeft SKH haar werkwijze ingericht volgens de landelijke kwaliteitsnormen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ normen). SKH biedt hiermee de hoogst mogelijke kwaliteit in de kinderopvang. Zonder volledig te zijn, worden een aantal van onze kwaliteitsnormen hieronder kort omschreven.

Lid van KINDwijzer

Lidorganisaties van KINDwijzer zijn in hun eigen regio toonaangevend. Ze onderscheiden zich door pedagogisch handelen, een klantgericht aanbod, aandacht voor kwaliteit en een solide bedrijfsvoering. De lidorganisaties blijven zelfstandig, maar kiezen ervoor binnen KINDwijzer hun kennis en werkmethoden met elkaar te delen en verder te ontwikkelen.

Passende beroepskwalificatie

Onze pedagogisch medewerksters voldoen aan de geldende eisen in de kinderopvang. SKH vult deze beroepsopleiding aan met diverse interne opleidingen die de kwaliteit van het pedagogisch handelen verhogen. Soms worden er, binnen vastgestelde voorwaarden, beroepskrachten in opleiding ingezet (BBL).

Hygiëne en veiligheid op de locaties

Een goede hygiëne op de locatie is van groot belang voor de gezondheid en het welzijn van de kinderen. SKH werkt volgens een hygiëneplan van de GGD en wordt periodiek door de GGD gecontroleerd. De inspectierapporten van de GGD zijn gepubliceerd op de locatiepagina’s op deze website of zijn te downloaden bij het landelijk register kinderopvang. Het beleid van SKH is er verder op gericht om de veiligheid van de kinderen maximaal te waarborgen. Verder worden er periodiek risico-inventarisaties rond (brand)veiligheid en gezondheid uitgevoerd en doen alle locaties jaarlijks een ontruimingsoefening.

Voeding

SKH gaat ervan uit dat een kind gebracht wordt nadat het heeft ontbeten (momenteel is er op SKH de Raccers een pilot met ontbijt op de locatie) en gehaald wordt voor de warme maaltijd ‘s avonds. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden wanneer kinderen erg vroeg gebracht of erg laat gehaald worden. Wanneer het ouders niet lukt kinderen te laten ontbijten voordat zij naar de locatie worden gebracht, dan mag het ontbijt worden meegegeven zodat het kind op de locatie kan eten. Voor jonge kinderen die erg laat gehaald worden, kan een groentehapje worden meegegeven. Dit wordt rond vijf uur gegeven. Dit geldt alleen voor kinderen die na 17.30 uur opgehaald worden.

SKH verzorgt een standaard dagmenu bestaande uit:

  • een broodmaaltijd tussen de middag;
  • ‘s ochtends en ‘s middags drinken, fruit, biscuit, rijstwafel, cracker of een soepstengel.De kinderen die lange dagen komen, krijgen om circa 17.00 uur nog een tussendoortje aangeboden.

Het volledige voedingsbeleid kunt u hier lezen. Wilt u weten uit wat voor producten het menu van SKH bestaat, klik dan hier.

Ziektebeleid en medisch handelen

Kinderen die ziek zijn, kunnen helaas niet naar de locatie komen. Binnen het team kunnen we niet voldoende aandacht en zorg garanderen voor een ziek kind. Wanneer uw kind ziek wordt op de locatie, dan zal contact met u worden opgenomen en overleg plaatsvinden. Zo nodig wordt u verzocht om uw kind te (laten) halen. Soms komt het voor dat de ouder een verzoek doet om een kind tijdens het verblijf op de locatie medicijnen toe te dienen. Dit verzoek wordt, zoals de wet vereist, vastgelegd in de ‘Overeenkomst gebruik geneesmiddelen‘, die zowel door de ouder als de pedagogisch medewerkster van het kind wordt ondertekend. Indien uitgebreider medisch gehandeld moet worden, wordt dit met de locatiecoördinator besproken.

Beroepskracht – kind ratio

SKH hanteert de door de sector vastgestelde normen ten aanzien van de beroepskracht – kind ratio en de groepsgrootte. De beroepskracht – kind ratio die door SKH wordt gehanteerd is conform de regelgeving in het convenant kwaliteit kinderopvang. In dit convenant worden de kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang uitgewerkt en gepreciseerd. Lees hier de normen die in het convenant kwaliteit kinderopvang staan beschreven. U kunt over dit onderwerp ook meer lezen op pagina 8-9 in ons pedagogisch beleid.

Klachten en tevredenheidsonderzoeken

SKH streeft naar een hoge kwaliteit van pedagogisch handelen en dienstverlening waar u en uw kind zich goed bij voelen. Niettemin kunnen er redenen zijn die tot ongenoegen of ontevredenheid leiden. Laat het ons weten als dit het geval is. Hier vindt u de klachtenprocedure. SKH ziet elke klacht als een mogelijkheid tot verbetering. Om de dienstverlening continu te verbeteren, voert SKH tevens tevredenheidsonderzoeken uit.

Privacy

SKH heeft richtlijnen opgesteld om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.