SKH biedt de hoogst mogelijke kwaliteit in de kinderopvang.

Wij bieden al 35 jaar betrouwbare kinderopvang in Hoorn en omstreken. Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze medewerkers en geloven in continue ontwikkelen en verbeteren. De medewerkers op de locatie worden ondersteund door ons servicebureau.

Onze medewerkers
Onze pedagogisch medewerk(st)ers bieden uw kind een veilige en sociale omgeving om te ontwikkelen. Wij streven naar een team waar ouders zich mee kunnen identificeren en een afspiegeling van de maatschappij, met verschillende culturen, leefstijlen en leeftijden. Wij geloven in kwaliteit en vakbekwaamheid van onze medewerkers. Er wordt daarom continue getraind en bijgeschoold, bijvoorbeeld met video-interactie.

Elke locatie heeft een teamcoördinator als aanspreekpunt voor ouders en coördinerende taken op de locatie.

Om de samenwerking in de wijk te bevorderen en de teams te ondersteunen heeft elke wijk een wijkmanager.

Blokker/Zwaag/Bangert Oosterpolder:
Femke de Boer
Centrum/Grote Waal/Risdam:
Mirjam Entius
Kersenboogerd:
Marlies Luitjes

 

Servicebureau
De medewerkers op ons servicebureau zorgen voor een optimale administratieve verwerking en bieden de middelen om locaties en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. De afdeling planning & plaatsing is het aanspreekpunt voor (nieuwe) ouders.

Het managementteam bestaat uit de directeur-bestuurder, de manager bedrijfsvoering, de manager pedagogiek en ontwikkeling, de manager personeelszaken en de wijkmanagers.

Raad van Toezicht
SKH is een stichting met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit deskundigen op bijvoorbeeld juridisch, financieel en agogisch gebied. Wij staan voor transparantie van onze processen en laten ons daar graag in adviseren. Lees verder.

Ouderraad / oudercommissie
Ouders zijn onze partners in opvoeding. Wij willen ouders instemming geven en betrekken bij onze organisatie. Hiervoor heeft elke locatie een oudercommissie en is er een ouderraad voor advies in het beleid. Wilt u als ouder met ons mee ontwikkelen?

Wij zijn aangesloten bij: