SKH is een stichting met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit deskundigen op bijvoorbeeld financieel en pedagogisch gebied. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van SKH en werken volgens de richtlijnen van de Governance Code Kinderopvang. Toezicht houden, meedenken, met raad en advies de directeur-bestuurder terzijde staan en verantwoording afleggen: dat zijn samengevat de taken van de Raad van Toezicht van SKH.

De leden van de Raad van Toezicht volgen alert en kritisch het functioneren van SKH en de directeur-bestuurder. Ze hebben oog voor wat wezenlijk is voor de maatschappelijke doelstellingen van SKH en houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

Lees hier het Reglement van de Raad van Toezicht.

De directeur-bestuurder is:

Marjan Terpstra is directeur-bestuurder sinds 1 januari 2014 en daarvoor  werkzaam als manager bedrijfsvoering bij SKH.
mterpstra@kinderopvanghoorn.nl

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Ed Agema is voorzitter van de Raad van Toezicht sinds 1 januari 1996 en lid van de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Hij is controller en specialist in Crisis- en Fraude management en was werkzaam bij de Rabobank organisatie.
eagema@kinderopvanghoorn.nl
Mieke Moscou is lid van de Raad van Toezicht sinds 1 augustus 2010 en lid van de commissie personeel en commissie pedagogiek. Zij is orthopedagoog en jurist en is werkzaam als stafmedewerker kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling bij het ROC Kop van Noord-Holland.
mmoscou@kinderopvanghoorn.nl
Sandra Kroon is lid van de Raad van Toezicht sinds 24 februari 2016 en en lid van de commissie personeel en de remuneratiecommissie. Zij is als bestuurs- en management consultant werkzaam bij mediabedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen.
skroon@kinderopvanghoorn.nl
Erik Holtslag is lid van de Raad van Toezicht sinds 24 februari 2016 en lid van de auditcommissie.
eholtslag@kinderopvanghoorn.nl

Meer lezen over benoeming en samenstelling Raad van Toezicht en rooster van aftreden.