skip to Main Content

De TSO medewerksters bij SKH zijn professionele pedagogisch medewerksters en groepshulpen. De prijs die u voor de TSO betaalt hangt af van de mate waarin pedagogisch medewerkers worden ingezet. Met de school van uw kind is een keuze gemaakt voor één van de onderstaande modellen.

model A: Rank

  • De kosten van structurele afname van de TSO op basis van een flexibel contract of een contract voor vaste dagen zijn per keer € 3,60;
  • De kosten voor incidentele afname van de TSO op basis van een strippenkaart zijn per keer € 4,60
   (een 5-stripskaart is € 23,00 en een 10-stripskaart € 46,00);
  • De administratie van de TSO wordt uitgevoerd door SKH;
  • De TSO medewerksters bestaan uit 25% professionele pedagogisch medewerksters en 75% TSO groepshulpen;
  • De dagelijkse coördinatie is verschillend per school;
  • De TSO vindt plaats in groepen van 25 kinderen met 2 volwassenen;
  • De wijkmanager van SKH draagt de eindverantwoording.

model B: Wingerd

  • De kosten van structurele afname van de TSO op basis van een flexibel contract of een contract voor vaste dagen zijn per keer € 3,95;
  • De kosten voor incidentele afname van de TSO op basis van een strippenkaart zijn per keer € 4,95
   (een 5-stripskaart is € 24,75 en een 10-stripskaart € 49,50);
  • De administratie van de TSO wordt uitgevoerd door SKH;
  • De TSO medewerksters bestaan uit 50% professionele pedagogisch medewerksters en 50% TSO groepshulpen;
  • De dagelijkse coördinatie ligt bij de pedagogisch medewerkster;
  • De TSO vindt plaats in groepen van 25 kinderen met 2 volwassenen;
  • De wijkmanager van SKH draagt de eindverantwoording.

De toepassing van één van de modellen is afhankelijk van de mogelijkheid om groepshulpen in te zetten. Melden zich niet voldoende groepshulpen aan, dan zullen wij genoodzaakt zijn het model aan te passen.

Contract voor vaste dagen
Als u structureel gebruik maakt van de TSO en u maakt gebruik van vaste dagen per week (bijvoorbeeld elke maandag en donderdag), dan kunt u een contract voor vaste dagen met SKH afsluiten. Als uw kind een keer niet naar de TSO komt en u meldt uw kind voor 17.00 uur de voorgaande dag af via het ouderportaal, ontvangt u een tegoed voor afwezigheid in het ouderportaal, waarmee u de dag later in het (school)jaar kunt gebruiken.

Flexibel contract
Als u structureel gebruik maakt van de TSO (vanaf 1 keer per maand, 12 keer per jaar) en u wilt de TSO dagen flexibel gebruiken, dan kunt u een flexibel contract met SKH afsluiten. U ontvangt vervolgens automatisch een tegoed in het ouderportaal, waarmee u de TSO dagen kunt inplannen.

Strippenkaart
Als u alleen incidenteel gebruik wilt maken van de TSO (minder dan 12 keer per jaar), dan kunt u gebruik maken van een strippenkaart.

Aanmelden
In alle gevallen kunt u uw kind aanmelden via het ouderportaal. Als u een flexibel contract wilt afsluiten, wilt u dit dan in de opmerkingen aangeven onder vermelding van het aantal TSO dagen per maand dat u nodig heeft?

Facturatie en betaling
Bij het afsluiten van een flexibel contract en een contract voor vaste dagen worden de jaarlijkse kosten voor de TSO in tien gelijke maandbedragen door SKH bij u geïncasseerd in de schoolmaanden september tot en met juni. In de maanden juli en augustus zult u dus geen kosten in rekening gebracht krijgen voor de TSO.

De vaste maandprijs bij een contract voor vaste dagen is gebaseerd op de jaarprijs van 39 schoolweken vermenigvuldigd met het aantal contractdagen dat u per week afneemt. Dit jaartarief gedeeld door tien termijnen is de uiteindelijke maandprijs. Wij berekenen 39 schoolweken in plaats van 41 schoolweken, omdat we ervan uitgaan dat gedurende 2 schoolweken in het jaar er geen TSO hoeft te worden geboden vanwege schoolreisjes, vrije middagen, feestdagen, etc.

De vaste maandprijs bij een flexibel contract is gebaseerd op de jaarprijs van 12 maanden vermenigvuldigd met het aantal dagen dat u per maand afneemt. Dit jaartarief gedeeld door 10 termijnen is de uiteindelijke maandprijs.

Let op: als u meer dagen afneemt dan waar u voor betaalt, wordt dit direct extra gefactureerd.

Klik hier voor de leveringsvoorwaarden van de TSO.

Back To Top