skip to Main Content

Spelen is leren en ontwikkelen

Onze locaties bieden een speel/leeromgeving waarin kinderen volop gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Dit is zichtbaar door het gebruik van thema’s, huishoeken en woordenlijsten. De groepsruimten veranderen in restaurants, winkels, boerderijen etc.

We werken met een landelijk erkend VVE programma, “Startblokken van Basisontwikkeling”. Onze vaste pedagogisch medewerkers hebben de 2-jarige opleiding gevolgd en we zorgen ervoor dat hun kennis steeds op peil blijft. Wij voldoen hiermee aan de kwaliteitseisen om kinderen met een VVE indicatie te begeleiden. Deze indicatie wordt gegeven door het consultatiebureau.

Onze pedagogisch medewerkers begeleiden het spelend leren van elk kind en kijken goed naar wat het kind nodig heeft om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling en de overstap naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen. Als een kind extra aandacht nodig heeft op een bepaald gebied, dan biedt het team dit kind gerichte activiteiten aan, legt deze vast in een digitaal kinderdagboek en stemt dit af met de ouders.

Back To Top