skip to Main Content

Partners in opvoeding

Wij vinden het belangrijk om een goede band met ouders op te bouwen en willen een (professioneel) verlengstuk van de opvoeding zijn. We nemen de tijd voor de ophaal/breng momenten en oudergesprekken. Om ouders te betrekken bij wat we doen bij SKH, communiceren we veel via ons ouderportaal. Wilt u betrokken zijn bij de uitvoering en beleid van de locatie? Sluit u dan aan bij de oudercommissie (OC) en/of ouderraad!

Ouderportaal
Via ons ouderportaal krijgt u foto’s en verslagjes van wat uw kind beleefd heeft bij SKH. Ook kunt u berichten ontvangen van onze pedagogisch medewerk(st)ers en gemakkelijk berichten versturen naar de locatie. Wilt u uw kind afmelden, een dag ruilen of aanvragen? Uw gegevens wijzigen of een factuur inzien? Ook dat regelt u gemakkelijk via het ouderportaal. Ons ouderportaal is een afgeschermd en extra beveiligd deel van onze website. U ontvangt de inloggegevens zodra uw kind bij ons geplaatst wordt.

Altijd en overal op de hoogte van het welbevinden van uw kind!

Het ouderportaal is ook beschikbaar als app voor mobiele telefoon en tablet. Dit maakt het nóg gemakkelijker!

Download de SKH app hier:
Apple
Android

Oudercommissie en ouderrraad

Ouders zijn onze partners in opvoeding. Wij willen ouders instemming geven en betrekken bij onze organisatie. Hiervoor heeft elke locatie een oudercommissie en is er een ouderraad voor advies in het beleid. Wilt u als ouder met ons mee ontwikkelen?

Oudercommissie
De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en adviseert over de uitvoering en kwaliteit van de opvang. Daarnaast bieden zij een ondersteunende rol bij evenementen en ouderavonden. Er vindt periodiek overleg plaats met de medewerk(st)ers van de locatie en eventueel de wijkmanager.
Reglement Oudercommissie

Ouderraad
U kunt als oudercommissielid betrokken worden bij de ouderraad en zo gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen op het (pedagogisch) beleid.

Voor ons zijn de oudercommissie en ouderraad zeer waardevol! En voor u een leuke en interessante manier om betrokken te zijn bij de locatie van uw kind(eren).

Wilt u meer weten over de oudercommissie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met uw locatie.

Back To Top